Informasjon

Blodet

Blodet består av røde og hvite blodceller, blodplater og blodplasma. I denne artikkelen kan du lese mer om funksjonen dette har i kroppen.

Blodplasma

Blodplasma er den delen av blodet som er igjen etter at man har fjernet blodcellene ved sentrifugering. Plasma er en strågul væske som består av ca. 90% vann. I blodplasma fraktes organiske og uorganiske stoffer som er vannløselige, deriblant ulike næringsstoffer, avfallsstoffer, salter og hormoner. 7% av plasma er plasmaproteiner som antistoffer, koagulasjonsfaktorer og albumin. Enkelte fettløselige stoffer fraktes også i plasma, da bundet til plasmaproteiner som albumin.

Fullblod betegner at man mener blod med alt sitt innhold slik blodet er inne i kroppen.

Blodserum er blodplasma uten fibrinogen og andre koagulerende (blodlevrende) stoffer. Eller uttrykt på en annen måte: fullblod minus røde og hvite blodceller og minus andre koagulerende stoffer.

Forrige side Neste side