Informasjon

Bukspyttkjertelen

Bukspyttkjertelen produserer enzymer som deltar i nedbrytingen av føden, og den produserer hormoner som regulerer blodsukkeret.

Hopp til innhold

Hva er bukspyttkjertelen?

Bukspyttkjertelen (pankreas) er en lang, tynn kjertel som ligger på tvers like bak og nedenfor magesekken. Den har to hovedfunksjoner:

  • Å produsere enzymer som er nødvendige for at tarmen skal kunne fordøye - bryte ned - maten. Her fungerer leveren, galleblæren og bukspyttkjertelen i et tett samarbeide.
  • Å produsere hormonene insulin og glukagon. Disse hormonene spiller en helt sentral rolle i reguleringen av kroppens blodsukker.

Bukspyttkjertelen som hormonkjertel

Glukose er en form for sukker som finnes i ulike typer mat, ikke bare mat som smaker søtt. Glukose er hovedenergikilden til alle cellene i kroppen.

Insulin stimulerer cellene til å ta opp nok glukose fra blodet slik at de får den energien de trenger, samtidig som insulinet stimulerer leveren til å ta opp og lagre resten av overskuddsglukosen.

Glukagon har den motsatte effekten. Det hjelper til å heve glukosenivået i blodet ved å stimulere leveren til å frigi glukose.