Informasjon

Hva er et enzym?

Enzymer er en klasse av proteiner som er nødvendige for alle celler i kroppen.

Uten enzymene ville ikke cellen kunne utført prosesser som er avgjørende for dens overlevelse. Enzymer produseres i celler, men trenger ikke utøve sin virkning i den cellen. Dette er stoff som kan skilles ut og virke på andre celler i kroppen.

Hvordan virker enzymer?

Enzymer virker ved å skynde på eller starte ulike kjemiske reaksjoner. Det spesielle er at de ikke forbrukes i reaksjonen, men de kan forflytte seg videre og virke et annet sted. På grunn av dette kalles enzymer for katalysatorer.
Slike katalysatorer har egne navn. Typisk er det at alle disse navnene slutter på endelsen "-ase". Navnet sier som regel også noen om enzymets funksjon og virkning. Nedenfor er det en kort liste over noen enzymgrupper som belyser dette. Ønsker du mer informasjon om de ulike enzymene må du søke i mer spesialisert litteratur.

 • Proteaser - bryter ned proteiner til aminosyrer
 • Syntaser - syntetiserer molekyler
 • Isomeraser - endrer de kjemiske bindingene i et molekyl
 • Kinaser - adderer fosfatgrupper til molekyler
 • Fosfataser - fjerner fosfatgrupper fra et molekyl

Hvilken nytte har vi av enzymene?

Innefor medisinen har enzymer og kunnskap om disse stor betydning for den daglige praksis. Svært mange prøver som tas, analyseres nettopp ved å måle mengden av bestemte enzymer. Dette fordi ulike sykdomsprosesser i kroppen endrer enzyminnhold av en bestemt type i f.eks. blodet. Dette kan da måles og brukes som et tegn på en gitt sykdom.

 • Et eksempel på dette kan være hjerteinfarkt
  • Personer som nylig har gjennomgått et hjerteinfarkt, må gjennom en rekke undersøkelser, blant annet blir det tatt blodprøver
  • Blodprøven analyseres for ulike enzymer, og ut i fra vår kunnskap om disse enzymene og deres relasjon til diagnosen hjerteinfarkt, kan vi si mye mer om størrelse, tidsforløp o.l. Dette er igjen ting som har betydning for den behandlingen som blir iverksatt

I andre tilfeller kan det være enzymet som er årsak til sykdommen. Dette ses for eksempel ved sykdommer hvor man mangler enzymer, og på bakgrunn av dette får en sykdom.

 • Et eksempel på dette kan være laktoseintoleranse
  • Personer med laktoseintoleranse mangler et enzym som heter laktase
  • Dette enzymet bryter vanligvis ned melkesukker, men siden dette enzymet mangler hos noen, vil ikke disse personene kunne bryte ned melkesukkeret.
  • Resultatet blir at de ikke kan ta opp melkesukker, og får symptomer som mageknip og diarè når de spiser eller drikker melkeprodukter