Informasjon

Halsen

Den innvendige delen av halsen strekker seg fra bakre del av nesen og ned til luftrøret og spiserøret. Vi omtaler det også som svelget, og det inndeles i øvre, midtre og nedre del av svelget.

I bakre del av munnhulen finner vi vanligvis en større lymfekjertel på hver side av ganeseilet, tonsillene, eller det folk flest kaller mandlene. Halsen - på fagspråket farynks - leder fra bakre del av nesen og munnen ned til luftrøret og spiserøret. Når vi puster, passerer luften gjennom halsen til og fra lungene. Når vi svelger, vil mat flyttes ned i spiserøret samtidig som strupelokket (epiglottis) lukker luftrøret. Stemmebåndene i nedre del av halsen, larynks, strammer og slappes når luft passerer forbi, og lager på den måten lyder, språk.

Nese med conchae og bihuler
Speilundersøkelse av øvre del av svelget.
Stemmebånd, åpent

Sykdommer i halsen

Den dominerende sykdomsgruppen i halsen er infeksjoner. Kreftsykdommer i halsen kan være vanskelig å behandle fordi de ofte oppdages sent, og svulstvevet vokser inn i omgivende vev. Det er også vanskelig å komme til ved en operasjon, og mange viktige strukturer som blodårer, nerver og hjernen ligger like ved og gjør inngrep risikofylte.