Informasjon

Hjernen og nervesystemet

Nervesystemet består av hjernen og det perifere nervesystemet. Det er et komplisert, men meget strukturert system.

Generelt

Hjernen og nervesystemet er et vanskelig system å forstå, og vi kan nok på langt nær forklare alt i dette systemet. Dette dokumentet er tenkt å gi deg en enkel innføring i litt av det vi vet om hjernen og nervesystemet.

Nervecelle

Vi vet at hjernen inneholder milliarder av nerveceller som gjennom et finurlig samspill styrer tanker, følelser, atferd og bevegelser, og behandler alle impulser som vi bombarderes med. Dette er impulser som synsinntrykk, lyd, smak, lukt og berøring. Kommunikasjonen i nervesystemet ditt er så rask at berøring av noe smertefullt, for eksempel en varm gryte, umiddelbart fører til en reaksjon i form av at du trekker hånden til deg. Noen signal sendes opp til hjernen for lynraskt å bli behandlet der, dette kan for eksempel være respons på et spørsmål. Andre signal fører til en respons før hjernen har fått en mulighet til å bearbeide inntrykket. Det siste kaller vi en refleks, og berøring av den varme gryta er et eksempel på dette.

Samspillet nervecellene i mellom er så godt som umulig for oss å forstå dybden av, men vi vet blant annet at hjernen har delt seg inn i ulike ansvarsområder som styrer forskjellige prosesser. En del av hjernen har som hovedoppgave å styre bevegelse, andre områder kontrollerer alt fra dine følelser til hjertets ubevisste banking.

Neste side