Informasjon

Hjertet

Hjertet er en muskel. Det har som oppgave å transportere blod rundt i kroppen slik at celler og vev kan motta oksygen og næringsstoffer og kvitte seg med avfallsstoffer.

Hjertet er en muskel. Det har som oppgave å transportere blod rundt i kroppen slik at celler og vev kan motta oksygen og næringsstoffer. Denne tilførselen er helt nødvendig for at vi skal kunne overleve. Blodet transporterer også avfallsstoffer bort fra vev og celler. Avfallstoffer fjernes når blodet flyter gjennom nyrene, leveren og lungene. Fra tarmene tar blodet opp næringsstoffer.

På sin vei tilbake til hjertet er blodet oksygenfattig. I lungene skilles karbondioksid ut og oksygen tas opp. Blodet er nå på nytt fylt med næringsstoffer og oksygen, og det er igjen klart til å pumpes ut i kroppen.

Normalt hjerte

Opprettholdelse av sirkulasjonen er meget viktig. Svikt i sirkulasjonen kan blant annet skyldes at hjertets pumpeevne er svekket og endringer i blodkarene. Blodkarene kan for eksempel være trange og stive på grunn av aterosklerose (åreforkalkning). Dette vil føre til at blodstrømmen møter større motstand og følgelig vil mindre blod nå ut til vevet. Normalt fungerende blodkar vil hele tiden prioritere å sende nok blod til hjernen og hjertet. Blodkarene til disse organene kan utvide seg når de får for lite blodtilførsel (autoregulering), slik at mer blod når frem. Uten tilstrekkelig blodtilførsel vil hjernen bare kunne overleve få minutter. Hjertet selv trenger oksygen og næringsstoffer til hjertemuskulaturen for å kunne klare å pumpe blod ut i kroppen.

Animasjon av hvordan hjertet arbeider

Hjertets oppbygning

Hjertet sett innvendig

Hjertet består av fire kammer: to kammer på venstre side og to kammer på høyre side. Hver side består av et forkammer (atrium) og et hjertekammer (ventrikkel). Atriene fungerer som ”mottakskammer” for blod fra kroppen (høyre atrium) eller lungene (venstre atrium). Atriene fungerer også som pumper i og med at de trekker seg sammen og sender blod til ventriklene. Det er imidlertid ventriklene som er de viktigste pumpene i hjertet. Høyre ventrikkel og venstre ventrikkel sender blodet henholdsvis til lungene og ut i kroppen. Pumpene virker ved at ventriklene regelmessig trekker seg sammen slik at det bygges opp et trykk. Trykket gjør at blodet pumpes støtvis ut fra hjertet i forbindelse med hvert hjerteslag.

Hjerteveggen består av tre lag:

  • Endokard som er ett enkelt cellelag og som kler innsiden av hjertet.
  • Myokard som er selve hjertemuskulaturen. Muskelveggen er tykkere i ventriklene enn i atriene ettersom det er ventriklene som er de viktigste pumpene. Aller kraftigst er muskulaturen i venstre ventrikkel da det kreves et større trykk for å sende blod ut i kroppen enn ut i lungene.
  • Epikard ligger utenfor myokard, og utgjør det indre laget i hjerteposen (perikard).

Hjerteposen er en bindeveshinne som omgir hjertet. Den består av to lag: innvollsbladet (epikard) og veggbladet. Mellom disse lagene ligger perikardhulen som er fylt med en tyntflytende væske. Denne væsken gjør at hjertet kan bevege seg lettere og med mindre motstand mot omkringliggende organer.

Neste side