Informasjon

Hjertet

Temaside om Korona

Hjertesyklus

Hjertets fire kammer trekker seg vekselvis sammen (kontraherer) og hviler (relakserer) når de skal pumpe blod ut i kroppen og til lungene.

Hjertets syklus deles inn i systole og diastole. Systole er betegnelsen på den tiden ventriklene bruker på å trekke seg sammen og presse blod ut av hjertet, mens diastolen betegner perioden når ventriklene hviler og blir fylt med blod fra atriene. Én hjertesyklus består dermed av både systole og diastole. Lukningen av hjerteklaffene skaper hjertelydene. Første hjertetone oppstår når AV-klaffene lukker seg (ved starten av systolen) og andre hjertetone oppstår når semilunarklaffene lukker seg (ved slutten av systolen/starten av diastolen).

Etter sammentrekningen av ventriklene blir det gradvis et lavere trykk i ventrikkelhulrommene. I motsetning til ventriklene er atriene avslappet i systolen. Dermed strømmer blod inn fra venene til atriene. Dette fører til at det bygges opp et høyere trykk i atriene, som i starten av diastolen vil overstige trykket i ventriklene. På denne måten kan blod strømme fra atriene til ventriklene i diastolen slik at ventriklene på ny blir fylt og kan sende blod ut i kroppen eller tilbake til lungene. I løpet av den første tredjedelen av diastolen fylles ventriklene raskt på grunn av den store trykkforskjellen mellom atriene og ventriklene. I den midtre tredjedelen kommer det en mindre mengde blod fra atriene. I den siste tredjedelen av diastolen skjer det en sammentrekning av atriene slik at ventriklene fylles fullstendig. Det er kun 20-30 prosent av blodet som kommer til ventriklene, som skyldes atrienes sammentrekning. Dette innebærer at det ikke nødvendigvis trenger å være svært alvorlig med tilstander hvor atriene ikke fungerer optimalt. Ventriklene vil likevel fylles relativt godt opp med blod. Det at mesteparten av blodet når ventriklene i første tredjedel av diastolen, er viktig også i forbindelse med trening. Når hjertet slår raskere under fysisk aktivitet, vil diastolen forkortes slik at hjertet får kortere fylningstid.

Forrige side Neste side