Informasjon

Hjertet

Temaside om Korona

Koronararteriene

Hjerte - med angina
Hjerte - med angina

Hjertet pumper blod ut i kroppen slik at alle celler og vev skal motta oksygen og næringsstoffer. Men for at hjertet skal klare å utføre sin oppgave, er det i likhet med andre organer selv avhengig av tilførsel med oksygen og næringsstoffer. Hjertemuskelen mottar blod fra arterier som kalles koronararterier. Disse arteriene går av som greiner fra hovedpulsåren (aorta) like etter avgangen fra venstre ventrikkel. Arteriene ligger på overflaten av hjertemuskelen.

Vi har to hovedkoronararterier:

  • Venstre koronararterie
  • Høyre koronararterie

Venstre koronararterie

Venstre koronararterie forsyner mesteparten av venstre ventrikkel med blod. Arterien deles i to greiner: Arteria coronaria descendens anterior (eller ”LAD” fra det engelske ”left descending coronary artery”) og arteria circumflexa. Førstnevnte arterie sender ut greiner som trenger ned mellom ventriklene og greiner som brer seg diagonalt på hjertets overflate. Den står ansvarlig for 50 prosent av venstre ventrikkels blodforsyning. Arteria circumflexa går i en fure mellom atriene og ventriklene til baksiden av hjertet. Normalt får 20 prosent av venstre ventrikkel blodforsyning fra denne arterien.

Høyre koronararterie

Høyre koronararterie går i furen mellom atriene og ventriklene mot høyre side av hjertet. Blod fra denne koronararterien forsyner normalt høyre ventrikkel og om lag 30 prosent av venstre ventrikkel.

Individuelle forskjeller

Det kan være stor variasjon hos mennesker med hensyn til hvordan koronararteriene ser ut og hvordan de forløper. Hos 10-15 prosent av befolkningen, vil for eksempel høyre koronararterie være lite utviklet, slik at flere greiner som egentlig skulle gått ut fra høyre koronararterie, i stedet går ut fra venstre.

Forrige side Neste side