Informasjon

Hjertet

Temaside om Korona

De vanligste sykdommene

Dersom koronararteriene blir trange på grunn av aterosklerose, vil deler av hjertet få nedsatt blodforsyning. I forbindelse med tyngre, fysiske anstrengelser vil hjertet av denne grunn få for lite oksygentilførsel. Da oppstår det sterke brystsmerter. Dette er angina pectoris.

I noen tilfeller tilstoppes hele eller deler av en koronararterie. Uten rask behandling vil et større eller mindre område av hjertet miste sin oksygentilførsel. Uten behandling vil denne delen av hjertemuskelen dø. Dette er hjerteinfarkt.

En hjerteklaff kan bli for trang (stenose) eller den kan bli utett (lekkasje). Hjertet fungerer da utilfredsstillende, og det kan over tid utvikle seg hjertesvikt.

klaffelekkasje
Animasjon av klaffelekkasje

Vanligvis slår hjertet med en helt regelmessig rytme, men på grunn av underliggende sykdom eller forandringer i ledningssystemet kan hjertet slå for langsomt, for raskt eller uregelmessig. Dette kalles arytmier.

Forrige side Neste side