Informasjon

Hjertets elektriske system

Effektiv blodsirkulasjon krever en rytmisk samordning av arteriene og ventriklene, og god kontroll over pulsen. Samordningen av disse utføres via hjertets elektriske system.

Hopp til innhold

Hva er hjertets elektriske system?

Hjertets ledningssystem
Hjertets ledningssystem

Hjertet er inndelt i fire kamre: to kamre på høyre og to kamre på venstre side. Hver side består av et forkammer (atrium) og et hjertekammer (ventrikkel) som samarbeider om å pumpe blodet ut i kretsløpet. Kamrene på høyre side pumper blodet ut i lungekretsløpet, mens kamrene på venstre side pumper blodet ut i det store kretsløpet via hovedpulsåren (aorta).

I forbindelse med et enkelt hjerteslag fungerer de to kamrene på samme side som to pumper. Først trekker de mindre atriene seg sammen og fyller de avslappede ventriklene med blod. Like etter trekker de kraftige ventriklene seg sammen og presser ut blod i kretsløpene. Samtidig med sammentrekningen lukkes klaffene til atriene slik at blod ikke skal strømme tilbake til atriene. Klaffene åpnes deretter på ny og ventriklene fylles med blod igjen.

Effektiv blodsirkulasjon krever en rytmisk samordning av atriene og ventriklene for å få best mulig pumpeeffekt. I tillegg kreves det god kontroll over pulsen, det vil si hastigheten på hjerteslagene, som normalt er 60-100 slag per minutt når kroppen er i hvile. Samordningen av disse to mekanismene utføres via hjertets elektriske system.

hjertets ledningssystem
Animasjon av hjertets ledningssystem

Sinusknuten - start av elektrisk impuls

Hvert hjerteslag oppstår normalt i en spesialisert gruppe celler som kalles sinusknuten. Den befinner seg i øvre høyre atrium og er hjertets naturlige pacemaker, det vil si at det er den som gir startsignalet for hvert nytt hjerteslag. Sinusknuten har evnen til å utløse elektriske støt eller impulser, som er starten på et hjerteslag.

Normal hjerterytme betegnes som normal sinusrytme.

Ledningsnettet og utbredelsen av den elektriske impulsen

Fra sinusknuten brer elektriske impulser seg gjennom hjertet. Når en impuls passerer, trekker hjertemuskelfibrene seg sammen. Ved et normalt hjerteslag brer impulsen seg raskt ut i høyre og venstre atrium Etter å ha aktivert atriene fortsetter impulsen gjennom AV-knuten (den atrioventrikulære knuten) som befinner seg sentralt i hjertet. Fra AV-knuten brer impulsen seg langs to elektriske ledningsveier (høyre og venstre ledningsbunt) som brer impulsen utover i høyre og venstre ventrikkel.

Avslapping og elektrisk oppladning

Hver celle i hjertet som bidrar til utbredelsen av hjertets elektriske impulser, har to elektriske tilstander: en ladet tilstand og en utladet tilstand. I den ladete tilstanden er hjertecellene klare og i stand til å lede den elektriske impulsen som vil føre til et hjerteslag. Etter et hjerteslag er cellene i en utladet fase, før de igjen lades opp og er klare for et nytt hjerteslag.

Skader på det elektriske systemet i hjertet

Arr i hjertet kan oppstå som følge av en lang rekke tilstander, men vanligst er det etter et hjerteinfarkt. Arrforandringer kan forstyrre igangsettingen av en impuls i sinusknuten eller utbredelsen av impulsen i ledningssystemet, noe som øker risikoen for at uregelmessige hjerterytmer (”arytmier”) kan oppstå. Uregelmessige hjerterytmer er ugunstig da de gir en mindre effektiv pumping av blod fra hjertet. Dette vil igjen redusere hele kroppens yteevne i og med at den får mindre oksygen og næring enn det kroppen behøver.

Vil du vite mer?