Informasjon

Ledd

Et ledd er en forbindelse mellom to eller flere knokler. Ofte blir ledd delt inn i to grupper: Ekte ledd og uekte ledd.

Et ledd er betegnelsen på en forbindelse mellom to eller flere knokler. Ledd deles ofte inn i to grupper:

 • Ekte ledd eller synovialledd
 • Uekte ledd

Synovialledd


Synovialhinnen produserer væsken som ligger mellom leddflatene i leddhulen. Væsken virker smørende og gjør at leddflatene kan gli lett i forhold til hverandre. I tillegg gir væsken næring til brusken på leddflatene. Det går nemlig ingen blodkar til brusken som den kan få næring fra. Det er viktig at man jevnlig beveger leddene i kroppen. Ernæring av brusken fra synovialvæsken skjer nemlig ved å variere mellom belastning og avslapping av brusken i leddet. Det er derfor viktig å bevege seg hvis man ønsker å hindre nedbryning av brusken i leddet. Ut over dette ernæres brusken også noe fra knoklene den grenser mot.Synovialledd er ledd hvor det finnes en leddhule mellom de to knoklene som danner leddet. De delene av knoklene som vender mot hverandre i leddet, kalles leddflater. Disse er dekt av hyalin brusk. Leddhulen mellom leddflatene er egentlig ikke noe hulrom. Det er i virkeligheten kun en smal spalte med en ørliten mengde væske i midten. Omkring leddet ligger det en leddkapsel som ytterst består av fast bindevev og en synovialhinne på innersiden mot leddhulen.

Leddbånd

Mange synovialledd har leddbånd (ligamenter) for å forsterke og støtte leddet. Disse kan ligge utenpå eller være vevd inn i leddkapselen. Leddbåndene er lite tøyelige og er dermed med på å forhindre store eller feilaktige bevegelser i et ledd.

Synoviale ledd kan inndeles etter utformingen av leddflatene. Vi har:

 • Glideledd. Denne leddtypen finner vi for eksempel mellom virvler i virvelsøylen.
 • Hengselledd. Disse leddene finnes blant annet i knær, albuer, fingre og tær.
 • Dreieledd. I disse leddene kan det skje en rotasjonsbevegelse hvor den ene knokkelen dreier rundt den andre. Et eksempel er leddet mellom radius og ulna i underarmen.
 • Sadelledd. Disse leddene har vi i tomlene.
 • Ellipsoidledd. Leddene finnes eksempelvis i håndledd.
 • Kuleledd. Disse leddene tillater størst bevegelighet og finnes for eksempel i skuldre og hofter.

Hvordan leddflatene er formet, avgjør hvilke bevegelser som er mulige i leddet.

Uekte ledd

Uekte ledd deles inn i to typer:

 • Syndesmoser
 • Synkondroser

Ingen av de uekte leddene har en leddspalte som skiller to knokler fra hverandre.

Syndesmoser

Syndesmoser er ledd som blir bundet sammen av bindevev. Det kan være:

 • Leddbånd
 • Membraner. Disse finnes for eksempel mellom leggbeinet og skinnbeinet.
 • Suturer. Disse kan sees på som ”sømmer” som består av et tynt lag bindevev. Man finner slike mellom beinene i hodeskallen.

Synkondroser

I stedet for å være bundet sammen av bindevev slik som syndesmosene, er synkondrosene heller bundet sammen av brusk. Vi finner disse i:

 • Epifyseskiver. Dette er en bruskskive som skiller skaftet av en rørknokkel fra den øvre, bredere delen før en knokkel er ferdig utvokst.
 • Symfyser. Et eksempel er brusken som forbinder de to fremre underlivsbeinene i bekkenet.

Vil du vite mer?