Informasjon

Leveren, detaljer

Leveren har evne til å omdanne og inaktivere en rekke stoffer. Dette kan for eksempel være giftstoffer eller medikamenter.

Temaside om Korona
Lever og galleblære
Leveren (hepar) er kroppens største kjertel og veier 1,5-2 kg. Den ligger like under mellomgulvet (diafragma). Det meste av leveren befinner seg på høyre side i kroppen. Leveren består av to lapper, en stor høyre lapp og en mindre venstre lapp.

Leverens blodsirkulasjon og galleveier

Leveren får blodforsyning fra både en arterie (arteria hepatica) og en vene (vena porta/ portvenen). Det meste av oksygentilførselen til levervevet kommer fra arteria hepatica. Levervevet tilføres imidlertid også oksygen fra portveneblodet (som kommer fra tarmen, bukspyttkjertelen, milten og magesekken) selv om dette er venøst blod. Portveneblodet dekker faktisk så mye som 40 prosent av leverens oksygenbehov. I tillegg til dette frakter portvenen blod med absorberte stoffer fra tarmen. På denne måten tilføres leveren næringsstoffer og andre stoffer som absorberes fra tarmen, for eksempel giftstoffer. Både arteria hepatica og portvenen trer inn i leveren på undersiden av leveren gjennom en åpning som kalles leverporten. Gjennom samme åpning passerer det også en gallegang. I motsetning til arterien og venen som frakter blod inn i leveren, frakter gallegangen galle ut fra leveren. Denne lagres enten i galleblæren like under leveren eller sendes direkte til tolvfingertarmen for å bidra i fordøyelsesprosessen. Ut fra leverens overside trer det ut en vene, vena hepatica, som sender alt venøst, oksygenfattig blod fra leveren til vena cava inferior. Denne frakter blodet til hjertet.

Neste side