Informasjon

Leveren, detaljer

Temaside om Korona

Leverens indre oppbygning

Levervevet er inndelt i mange små lapper. I et mikroskopisk snitt ses disse som sekskantede strukturer med en sentralt plassert vene. Denne venen kalles sentralvenen. I hvert hjørne av de sekskantede lappene er det plassert flere strukturer som kalles portaltriader. Hver portaltriade består av tre strukturer: en tynn forgreining av henholdsvis arteria hepatica og vena porta samt en tynn gren av en gallegang. Sentralvenen står i kontakt med alle portaltriadene i periferien av leverlappene. Denne kontakten skjer ved hjelp av sinusoider som er store kapillærer i leveren. Sinusoidene strekker seg mellom sentralvenen og alle portaltriadene. Blod fraktes fra arteria hepatica og vena porta via sinusoidene mot sentralvenen.

På sin vei mot sentralvenen forsyner blodet levercellene med oksygen i tillegg til at det gir fra seg enkelte næringsstoffer eller andre substanser som er blitt absorbert fra tarmen. Når blodet kommer til sentralvenen, vil det derfor være oksygenfattig. Sentralvenen samles i større vener og ender til slutt i vena hepatica. Denne tømmes i vena cava inferior på leverens overside. Vena cava inferior sender det oksygenfattige blodet til hjertet slik at det på ny kan tilføres oksygen ved at det fraktes videre til lungene.

Galle produseres av levercellene. Gallen forlater levercellene når den er ferdigprodusert og trenger inn i små galleganger mellom levercellene. Herfra blir gallen fraktet til gallegangen i portaltriaden. Denne forener seg med andre grener og blir til større galleganger som til slutt ender i gallegangen som frakter galle ut på leverens underside gjennom leverporten.

Forrige side Neste side