Informasjon

Luftveiene, nedre

Luftveien deles inn i øvre og nedre luftveier. De nedre luftveiene består av luftrøret og alle luftrørsforgreiningene.

Cellene i kroppen er avhengig av oksygentilførsel. Dersom cellene ikke får oksygen, mister de evnen til å lage den energien de trenger for å fungere normalt. Hjerneceller lever faktisk bare få minutter uten oksygentilførsel. Andre celler, som for eksempel nyreceller, kan leve omtrent en time. Både tilførsel av oksygen og fjerning av karbondioksid foregår via lungene, luftveiene og alveolene (respirasjonsorganene).

Luftveiene

Luftveiene deles inn i øvre og nedre luftveier. De øvre luftveiene består av munnen, nesen, bihulene, svelget og strupehodet, mens de nedre luftveiene består av luftrøret og alle luftrørsforgreininger.

Neste side