Informasjon

Luftveiene, nedre

Luftrørsforgreiningene

Luftrøret deler seg i to hovedbronkier, én til høyre lunge og én til venstre lunge. Disse trer begge inn i lungeporten. Gjennom denne går også blodkarene inn til eller ut fra lungen. Den høyre hovedbronkien deler seg i tre greiner, mens den venstre deler seg i to greiner. Dette fører til at det sendes én stor grein til hver lungelapp. (Høyre og venstre lunge består av henholdsvis tre og to lapper). Etter disse delingene foregår det omtrent 30 nye delinger slik at luftrørsforgreiningene brer seg utover som et tre. Greinene i treet kalles i starten bronkier, deretter bronkioler. Det finnes flere undergrupper av begge typene. Etter hvert som forgreiningene blir mindre, avtar bruskmengden. Mens alle bronkiene består av brusk, har ingen bronkioler dette. Både bronkiene og bronkiolene har derimot både flimmerhår og slimproduserende celler på innsiden. Disse kan samarbeide om å frakte fremmedlegemer opp mot svelget slik at de kan svelges, spyttes ut eller hostes ut. De aller nederste delene av bronkiolene har imidlertid ikke flimmerhår eller slimproduserende celler, da disse, sammen med alveolene, deltar i gassutvekslingen.

Forrige side Neste side