Informasjon

Lymfesystemet

Lymfesystemet supplerer blodsirkulasjonen, sørger for at overflødig væske ikke hoper seg opp, fanger opp større partikler som ikke kommer seg tilbake til blodet og spiller en sentral rolle i infeksjonsforsvaret.

Lymfesystemets oppgaver

Lymfesystemet utfyller og virker sammen med blodets sirkulasjonssystem slik at væske kan flyte fra vevet utenfor blodårene og over i blodet. Lymfeårene kan transportere proteiner og større partikler vekk fra vevet når disse ikke kan tas direkte opp i blodet. Denne tilbakeføringen av proteiner til blodet fra kroppsvevene er en livsviktig funksjon. Uten den ville vi dø i løpet av 24 timer.

Lymfesystemet har tre viktige arbeidsoppgaver:

  • Det skal samle opp overflødig væske
  • Det skal fange opp ulike elementer som har trengt seg ut gjennom blodkarene
  • Det skal ta hånd om kroppens forsvar mot virus, bakterier og kreft
Lymfesystemet.png

På mange måter kan lymfesystemet betraktes som et transportmiddel for de viktige hvite blodlegemene. De når ut til alle deler av kroppen, og angriper fremmede elementer som måtte angripe kroppen. De hvite blodlegemene har den unike egenskapen at de faktisk gjenkjenner infeksjoner som tidligere har angrepet kroppen. Mot ulike sykdomsfremkallende elementer, er de også i stand til å produsere beskyttende antistoffer.

Lymfesystemet består av lymfeårer, lymfeknuter, milten og annet lymfoid vev i ulike organer. Lymfekjertlene er samlet i klynger ved blodkarene. De største samlingene av lymfekjertler finnes i lysken, i armhulene, i halsen og i buken. På disse stedene foregår det en storopprydning av elementer som kan skade kroppen hvis de ikke skilles ut. Dette kan være avfallstoffer som mikroorganismer, brukte blodceller og små sotpartikler.

Kan immunsystemet bekjempe kreft? Det er lite sannsynlig at immunsystemet/lymfesystemet er i stand til å bekjempe en etablert kreftsykdom uten hjelp fra konvensjonell kreftbehandling, selv om det finnes sjeldne tilfeller av kreft som bare forsvinner (spontan bedring). Derimot antas immunsystemet å ha en viktig rolle i det å forhindre utvikling av kreft. Det ser vi i de tilfeller hvor det foreligger immunsvikt, der risikoen for kreftutvikling er markant økt. I tillegg er det utviklet en rekke medikamenter som påvirker immunsystemet slik at det går til angrep på kreftcellene. Dette er behandling som brukes i tillegg til annen kreftbehandling ved en rekke kreftsykdommer.

Neste side