Informasjon

Lymfesystemet

Temaside om Korona

Lymfesirkulasjonen

Det meste av væsken som filtreres ut i vevet ved den arterielle enden av blodets kapillærer, flyter mellom cellene og blir til slutt absorbert tilbake til blodet ved den venøse enden av kapillærene. Men i gjennomsnitt vil cirka en tiendedel av denne væsken komme over i lymfesystemet, først i de ørsmå lymfekapillærene, etter hvert i større lymfeårer og tilslutt i ductus thoracicus. Den totale mengden av all denne lymfen utgjør likevel ikke mer enn to til tre liter per døgn.

Langs lymfebanene finnes spredt rundt i kroppen lymfeknuter. I lymfeknutene fjernes fremmedlegemer som bakterier av en celletype som kalles makrofager. De fortærer (fagocyterer) bakteriene og forhindrer på den måten en spredning av bakteriene i kroppen.

Lymfeknuter i aksillen

Lymfeknuter på hode og hals

Lymfeknuter på halsen

Lymfeknuter i lysken

Lymfevæsken som tømmer seg tilbake i blodsirkulasjonen, er særdeles viktig fordi den inneholder stoffer med høy molekylærvekt, som proteiner, som ikke kan absorberes fra vevet på noen annen måte.

Forrige side Neste side