Informasjon

Musklene i beina

Musklene i hofteregionen deles inn gruppene utadrotatorene og rumpemuskulaturen, mens lårmusklene deles inn i fremre lårmuskler, bakre lårmuskler og indre lårmuskler.

Muskler i hofteregionen

Hoftemusklene har sitt utspring fra hoftebeinet og nedre del av ryggsøylen, og fester hovedsakelig til øvre del av lårbeinet. Musklene deles i ulike grupper:


Utadrotatorene
. Denne muskelgruppen består av seks muskler: Musculus piriformis, musculus obturatorius externus, musculus obturatorius internus, musculus gemellus superior, musculus gemellus inferior og musculus quadratus femoris. Musklene forløper med ett unntak, på baksiden av hofteleddet til øvre del av lårbeinet. Som navnet sier, bidrar musklene til å rotere hofteleddet utover.

 

Rumpemuskulaturen (glutealmusklene) består av de tre musklene musculus gluteus maximus, musculus gluteus medius og musculus gluteus minimus. Alle musklene har utspring i øvre region av hoftebeinet og fester til øvre del av lårbeinets bakside. Musklenes oppgave er blant annet å føre beinet bakover og ut mot siden. Musculus gluteus maximus er den største og ligger ytterst av de tre musklene. Muskelen bidrar i stor grad til den runde formen på rumpen.

Andre hoftemuskler er musculus iliopsoas og musculus tensor fascia latae. Førstnevnte muskel er sammen med musculus obturatorius internus (utadrotator), de eneste musklene som går på innsiden av bekkenet. Musculus iliopsoas er den viktigste muskelen for å føre beinet fremover (bøye i hofteleddet).

Musklene i hofteregionen får nerveforsyning fra lumbalnervefletningen og sakralnervefletningen. Disse nervefletningene sender grener videre nedover underekstremiteten (beina).

Neste side