Informasjon

Musklene i beina

Muskler i låret

Lårmuskulaturen deles ofte inn i en gruppe på innsiden av låret, en bakre gruppe og en fremre gruppe:

Den fremre gruppen består av musculus quadriceps femoris og musculus sartorius (”skreddermuskelen”). Førstnevnte muskel er en muskel med fire hoder. Tre av hodene har utspring fra lårbeinet, mens det siste starter fra hoftebeinet. Alle de fire muskelbukene går sammen i en felles sene som fester seg nedenfor kneet. Muskelens funksjon er blant annet å strekke i kneleddet og bøye i hoften. Sistnevnte funksjon utøves imidlertid i større grad av musculus iliopsoas som står omtalt under hoftemuskulaturen. Quadriceps femoris er den største sammenhengende muskelmassen i kroppen. Musculus sartorius ligger over quadriceps femoris og forløper på skrå fra yttersiden av hoftebeinet til innersiden av kneleddet. Muskelen har flere funksjoner.

Nerveforsyningen til musculus quadriceps femoris og musculus sartorius kommer fra nervus femoralis. Førstnevnte muskel får nervefibre fra nivå L2-L3 i ryggmargen, mens sistnevnte får fra L2-L4.

Den bakre gruppen kalles ofte ”hamstrings” og består av tre muskler: Musculus biceps femoris, musculus semitendinosus og musculus semimembranosus. Musculus biceps femoris består av to hoder på samme måte som bicepsmuskelen i overarmen. Det ene har utspring på nedre del av hoftebeinet, mens det andre har utspring på baksiden av lårbeinet. Begge hodene fester til øvre del av leggbeinet (fibula). Fordi de har samme festepunkt, anses muskelen for én muskel, og ikke som to. Viktige funksjoner til ”hamstrings” muskulaturen er blant annet å bøye i kneleddet og strekke i hofteleddet.

Musklene får nerveforsyning fra nervus tibialis og nervus fibularis. Nivået nervene springer ut fra i ryggmargen varierer noe, men ligger mellom L5 og S1-S2.

Gruppen på innsiden av låret kalles adduktormusklene. Årsaken til dette navnet er at musklene adduserer lårbeinet (trekker det innover mot kroppen). Adduktormusklene består av fem ulike muskler.

Nerveforsyningen til musklene kommer blant annet gjennom nervus femoralis og nervus obturatorius.

Forrige side Neste side