Informasjon

Nesen

Nesen er første del av og hovedinngangen til luftveiene. Nesen filtrerer, fuktiggjør og varmer opp luften som passerer ned halsen og til lungene.

Nesen er kledd med en slimhinne som inneholder mange små blodårer. Fremre del av nesen har beskyttende hår. Nesen filtrerer, fuktiggjør og varmer opp luften som passerer ned halsen og til lungene. Innsiden av nesen er delt i tre kanaler dannet av tre utvekster (conchae). Dessuten er det små åpninger fra nesen inn til de luftfylte hulrommene som kalles bihuler. Nesen er også lukteorganet.

Nese med conchae og bihuler
Bihuler, oversikt

Sykdommer i nesen

Sykdommer i nesen er særlig infeksjoner, allergiske plager og svulster.