Informasjon

Nyrer og urinveier

Avfallsstoffer fra kjemiske prosesser i kroppen transporteres med blodet til nyrene, hvor de filtreres ut av blodet og skilles ut sammen med vann i urinen.

Næringsstoffer og avfallsstoffer

Næring og energi

Kroppen vår er som en fabrikk som inneholder et stort antall maskiner, og som behøver energi for å kunne fungere godt sammen. Energien kommer fra maten vi spiser. Gjennom fordøyelsen brytes maten ned til energiholdige stoffer som passerer over i blodstrømmen. Via blodet kommer disse næringsstoffene rundt i kroppen og de tas opp av kroppens celler. I cellene inngår næringsstoffene i kjemiske reaksjoner som frigjør deres energi.

Avfallsstoffer

Nyrer og urinveier

Ettersom næringsstoffene og energien brukes opp, dannes kjemiske avfallsstoffer i kroppens celler og i leveren spesielt. Disse avfallsstoffene må fjernes, ellers vil en opphopning av avfallsstoffene forgifte cellen. Avfallsstoffene transporteres via blodet til de to nyrene. I nyrene filtreres de ut av blodet og sammen med vann skilles de ut i urinen. Av denne grunn er produksjon og utskillelse av urin livsnødvendige funksjoner.

Nyrene

Lengdesnitt av nyre

Nyrene ligger på bakveggen i buken bak tarmene like ovenfor midjen, en på hver siden av ryggsøylen. Nyrene er skilt fra fordøyelsesorganene med en bindehinne (peritoneum). Hvert nyre inneholder mer enn 1 million ørsmå filterenheter som vi kaller nefroner. Disse holder tilbake de fleste proteiner og tillater at aminosyrer, glukose (sukker), mineralsalter og andre biprodukter passerer over i en tynn kanal (tubulus). Fra tubulus hentes disse essensielle næringsstoffene (aminosyrer, glukose, mineralsalter etc.) tilbake til blodet, mens avfallsstoffer skilles ut i urinen. De tynne tubuli løper sammen og danner etter hvert større kanaler inntil de tømmer seg i nyrebekkenet. Nyrene spiller en viktig rolle i reguleringen av kroppens væske- og saltbalanse.

Les mer detaljert omtale av nyrene.

Urinveiene

Nyrer og urinveier

Fra nyrebekkenet drypper urinen gjennom et tynt muskulært rør, urinlederen (ureter), ned til urinblæren der urinen lagres før den tømmes ut. Ved uttømmingen, vannlatingen, passerer urinen gjennom et annet rør, urinrøret (uretra). Dette systemet fra nyrene til urinrøret betegnes urinveiene.

Sykdommer i urinveiene

Urinveiene kan bli gjenstand for en rekke sykdommer og forstyrrelser. Infeksjon eller betennelse i nyrene eller aterosklerose i de små arteriene inne i nyrene kan føre til arrdannelse i filtreringssystemet (nefronene). Slik arrdannelse kan med tiden føre til nyresvikt. Utfellinger av kalksalter kan medføre at det dannes nyrestein som kan flyte nedover i urinveiene. Slike steiner kan forårsake ekstreme smerter når de passerer nedover i urinlederen, og de kan blokkere og stenge av urinstrømmen. Steiner kan også dannes i urinblæren.