Informasjon

Øret

Øret er menneskets hørselsorgan. Samtidig har det en viktig funksjon i opprettholdelsen av balansen.

Øret består av tre deler:

  • Det ytre øret
  • Mellomøret
  • Det indre øret

Det ytre øret

Det ytre øret
Det ytre øret

Det ytre øret består av øremuslingen som stikker ut fra hodet, og en omtrent to centimeter lang øregang. I den indre delen av øregangen finner vi trommehinnen (membrana tympani) som markerer overgangen til mellomøret. Trommehinnen består av et ytre hudlag og har en slimhinne på innsiden. Når trommehinnen settes i svingninger av lydbølger, overføres bevegelsen til mellomøret og det indre øret. I nerveceller i det indre øret fører svingningene til  elektriske impulser som sendes til hjernebarken slik at vi oppfatter lyd.

Neste side