Informasjon

Øret

Det indre øret

Øre - oversiktsbilde

Det indre øret består av to deler: likevektsapparatet og sneglehuset (cochlea). Disse to delene kalles med en fellesbetegnelse for labyrinten.

Forrige side Neste side