Informasjon

Øret

Øret er menneskets hørselsorgan. Samtidig har det en viktig funksjon i opprettholdelsen av balansen.

Forrige side