Informasjon

Hvor lang er penis?

Mange spør: Hvor lang er en lang penis? Eller: Hvor kort en en liten penis? Også forskere er opptatt av dette. En studie utført av britiske forskere gir oss svar.

Penislengde er noe som angår både kvinner og menn. Enkelte menn er bekymret for at deres penis er for liten. Noen lar seg imponere over menn med lange peniser. Og hvem har ikke sett annonser om penisforlengende tiltak og remedier?

En systematisk studie

Britiske forskere ved King's College London har utført en systematisk studie hvor de har slått sammen resultatene fra en rekke enkeltstudier der forskere har målt lengden og omkretsen til penis på en standardisert måte - både en slapp og erigert penis1.

Totalt fant man 17 studier der 15.521 menn hadde fått målt sin penis av helsepersonell.

Normallengden til penis

På basis av resultatene fant forskerne at gjennomsnittslengden på en slapp penis var 9,16 cm, mens gjennomsnittslengden på en slapp men utstrukket penis, var 13,24 cm. Gjennomsnittslengden på en erigert penis var 13,12 cm. I tillegg fant de at gjennomsnittlig omkrets av en slapp penis var 9,31 cm, mens den var 11,66 cm for en erigert penis. De 5 prosent med kortest erigert penis hadde en lengde under 10,5 cm. De 5 prosent med de lengste penisene var over 16 cm.

Finnes det andre kroppsmål som man kan bruke til å forutsi lengden på en erigert penis? Enhver mann (og kvinne?) vet at en slapp penis kan være svært liten - f.eks. etter bading i kaldt vann - og den kan være ganske lang uten å være erigert. Og ganske riktig, forskerne fant at det var dårlig samsvar mellom lengden på en slapp penis og hvor lang den kunne bli når den var erigert. Det var heller ingen andre kroppsmål som kunne indikere lengden på den erigerte penis, som for eksempel kroppshøyde, kroppsmasseindeks, fingerlengde, testikkelstørrelse, fotstørrelse, alder. Best samsvar var det mellom lengden på en ustrukket, slapp penis og lengden på den erigerte penis. Med andre ord, skal man antyde noe om lengden på en erigert penis uten å måle den, er et mål av den utstrekte slappe penis, det beste alternative målet på hvor lang penis er ved ereksjon. Noe som kanskje ikke er så lett å få gjort uten å bli intim, eller at du er pasientens lege ...

I denne studien fant man ingen etniske forskjeller i penislengde. Derimot i en tidligere studie påviste forskerne at negroide har de lengste, kaukasoide (europeere, amerikanere) har mellomlange, mens personer med mongolske trekk har de korteste penisene2 - men dette var en studie som ikke oppfylte de vitenskapelige kravene som ble benyttet i den aktuelle studien.

Nyttig informasjon

Måling av penislengde kan i følge forskerne være viktig i vurderingen av menn som klager over en liten penis, samt at det er av akademisk interesse. Når menn konsulterer lege fordi deres penis angivelig er liten, kan det være greit å kunne vise til hva som er normallengden - og sammen med pasienten kunne konstatere at pasientens penis har normal lengde.

I følge disse nye tallene kan man definere en penis som liten dersom den er kortere enn 9,5 cm utstrukket. En mikropenis defineres som en penis som er kortere enn 8,5 cm utstrukket.

Forskerne advarer mot at det kan være feilkilder i studiene de baserer sine resultater på: "Temperatur, seksuell opphisselse, tidligere ejakulasjon kan også påvirke dimensjonene til penis."

Hvor tilfredse er vi med penislengden?

I en internett-studie med 52.031 heteroseksuelle menn og kvinner anga 85 prosent av kvinnene at de var fornøyde med partnerens penisstørrelse, mens bare 55 prosent av mennene var fornøyde med størrelsen på egen penis3. Bare 15 prosent av kvinnene sa at erigert penisstørrelse er viktig, og generelt er oppfatningen at omkretsen av penis er viktigere enn lengden4. Dessuten, en for lang penis kan skape ubehag for kvinnen under samleie.

Kilder

Referanser

  1. Veale D, Miles S, Bramley S, et al.. Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15 521 men. BJU International, published online: 2 March 2015 . doi:10.1111/bju.13010 DOI
  2. Lynn R. Rushton's r–K life history theory of race differences in penis length and circumference examined in 113 populations. Pers Individ Dif 2013; 55: 61–266.
  3. Lever J, Frederick DA, Peplau LA. Does size matter? Men's and women's views on penis size across the lifespan. Psychol Men Masc 2006; 7: 129–143.
  4. Eisenman R. Penis size: survey of female perceptions of sexual satisfaction. BMC Womens Health 2001; 1: 1. PubMed