Informasjon

Ryggmuskulaturen

Det dype laget av muskulatur på ryggen består av svært mange ulike muskler. I denne artikkelen kan du lære mer om disse.

De ”egentlige” ryggmusklene (de dype ryggmusklene) er dekket av muskler som ikke utøver sin funksjon på ryggen, men på overarmen eller skulderbladet. De gjelder særlig musculus trapezius og musculus latissimus dorsi.

Musculus trapezius har en trekantet form og har utspring fra syvende halsvirvel til tolvte brystvirvel samt fra bakre del av skallen. Den fester til kragebeinet og to strukturer på skulderbladet. Muskelens funksjon er blant annet å heve og dreie skulderbladet. Nerveforsyningen til muskelen kommer fra nervus accessorius.

Musculus latsissimus dorsi er en stor, flat muskel som finnes på den nedre delen av ryggen og delvis på siden av brystet. Den har utspring blant annet på hoftekammen og fra femte lendevirvel og opp til syvende brystvirvel. Muskelen fester på framsiden av overarmsbeinet. Når armen er løftet litt fremover, trekker muskelen armen bakover og inn mot kroppen når den kontraherer (trekker seg sammen). Nervefibrene til muskelen kommer fra nervus thoracodorsalis.

Musculus trapezium
Musculus latissimus dorsi

 

Under musculus trapezius og musculus latissimus dorsi finner vi to muskler før vi når de egentlige ryggmusklene. Disse musklene er

  • Musculus serratus posterior superior. Muskelens funksjon er å løfte ribbeina.
  • Musculus serratus posterior inferior. Muskelens funksjon er å trekke de nederste ribbeina nedover.

De egentlige ryggmusklene

De egentlige ryggmusklene utgjør det dype laget av muskulatur på ryggen og består av svært mange ulike muskler. De ulike musklene danner forbindelser blant annet mellom ryggvirvler, ribbein, skallen og korsbeinet.

Musculus erector spinae (den store ryggstrekkeren) har utspring fra blant annet hoftekammen, korsbeinet og ryggvirvler. Muskelen inndeles i tre muskler:

  • Musculus iliocostalis
  • Musculus longissimus
  • Musculus spinalis

Disse musklene fester ulike steder, blant annet til ribbein, ryggvirvler og områder på skallen. Dersom musculus erector spinae trekker seg sammen samtidig på begge sidene av virvelsøylen, vil musklene strekke ryggen samt bidra til å holde oppreist stilling. Hvis derimot kun den ene musculus erector spinae trekker seg sammen, vil virvelsøylen trekkes mot den ene siden. Nerveforsyningen til musculus erector spinae kommer fra greiner av første cervikalnerve til og med femte lumbalnerve.

Vi har også mange småmuskler i ryggen. Blant disse finner vi for eksempel musculi rotatores som kun strekker seg mellom to ryggvirvler, eller musculi multifidi som springer over to eller tre ryggvirvler. Disse musklene har en veldig viktig funksjon med å både stabilisere ryggen og vedlikeholde holdningen vår. En viktig grunn til at ryggen vår tåler den belastningen den utsettes for, er nettopp funksjonen til disse dype ryggmusklene som jobber kontinuerlig når vi er i en belastende posisjon for ryggen. Det er disse musklene som gjør at ryggen vår tåler tunge påkjenninger. Samtidig utfører de en viktig funksjon i å holde ryggen og kroppen vår i en oppreist stilling gjennom en vanlig dag.

Vil du vite mer?