Informasjon

Sentralnervesystemet

Lillehjernen (cerebellum)

Lillehjernen ligger i bakre skallegrop og er ved hjelp av tre forbindelser av hvit substans (”lillehjernesilkene”) festet til hjernestammen. I lillehjernen foregår det en omfattende behandling av informasjon. Den mottar blant annet nervefibre fra muskler, ledd, labyrinten, øynene og storhjernen. Denne informasjonen gjør det blant annet mulig for lillehjernen å sammenlikne kommandoer og planlagte bevegelser fra storhjernen, med faktisk utførte bevegelser.

Ved å sende nervefibre tilbake til storhjernen, kan lillehjernen sende korrigerende signaler til hjernebarken slik at bevegelser som utføres, stemmer best mulig overens med kommandoene som sendes fra hjernebarken. Lillehjernen er også viktig i forbindelse med læring av bevegelser og balansefunksjonen.

Forrige side Neste side