Informasjon

Skjelettet

Fornying av beinvev

I levende bein skjer det hele tiden en nedbrytning ved hjelp av osteoklastene og en oppbygging ved hjelp av osteoblastene. På denne måten skjer det en stadig fornying av beinvevet vårt. Dersom osteoklastene fjerner kalsium raskere enn osteoblastene tilsetter det, blir bein svakere. Skjer det motsatte blir beina sterkere og mer massive.

Forrige side Neste side