Informasjon

Skjelettet

Produksjon av blodceller

Hvor blodcellene våre dannes, varierer med alderen. I fosterlivet skjer produksjonen hovedsakelig i leveren og milten, men mot slutten av fosterlivet skifter det over til beinmargen i rørknoklene. I barne- og ungdomsårene skjer det en gradvis erstatning av rød beinmarg i skaftet av rørknoklene, med gul beinmarg slik at rørknoklenes bidrag minker. Hos en voksen person er de viktigste blodcelleproduserende knoklene de flate knoklene (brystbeinet, ribbeina og bekkenet) og knoklene i virvelsøylen.

Forrige side Neste side