Informasjon

Skjoldkjertelen, tyreoidea

Skjoldkjertelen, tyreoidea, befinner seg foran på halsen. Den produserer hormonet tyroksin som regulerer kroppens stoffskifte.

Hva er skjoldkjertelen?

Skjoldkjertelen

Skjoldkjertelen (tyreoidea) er en sommerfuglformet kjertel som består av to lapper. Den befinner seg fortil og nedad på halsen, i halsgropen, på hver side av luftrøret. Lappene er forbundet med hverandre med en tynn stripe av vev.

Kjertelen produserer hormonene tyroksin, T4 eller FT4 (fritt sirkulerende T4) og trijodtyronin, T3. Skjoldkjertelen kontrolleres av hypofysen som regulerer produksjonen av tyroksin ved å stimulere/ikke stimulere skjoldkjertelen ved å utskille mer/mindre av tyreoideastimulerende hormon (TSH).

Hva er stoffskiftehormonene T4 og T3?

Stoffskiftehormonene T4 og T3 produseres i skjoldkjertelen. T3 er det aktive hormonet. I perifert vev og i målorganer omdannes (dejoderes) T4 til T3. T3 aktiverer prosesser inne i cellene. Sentrale effekter er regulering av varmeproduksjon og styring av stoffskiftet i cellene.

Tyroksin kontrollerer stoffskiftet (metabolismen) i kroppen. Jo mer tyroksin som skilles ut, jo raskere går forbrenningen. Tyroksin inneholder jod. I vår del av verden får vi i oss nok jod gjennom et normalt kosthold, men det finnes områder av verden der kroppens jodtilskudd blir for lite. Det disponerer for struma og for lavt stoffskifte.

Vil du vite mer?