Informasjon

Stamceller - frontlinjemedisin

Fremtidig bruk av stamceller

Områder for mulig bruk av stamceller kan i fremtiden omfatte helt andre vev enn beinmarg og blodtransplantater. Stamcelleterapi, regenerativ medisin, kan bidra til å:

Erstatte syke celler

Hvis forskerne kan tøyle stamcellenes evne til å spesialisere seg til enhver celletype, så kan de også bruke dem til å behandle hvilken som helst sykdom eller tilstand. For eksempel Parkinsons sykdom, en tilstand karakterisert ved skjelvinger og tap av muskelkontroll, skyldes tap av visse hjerneceller som produserer det kjemiske stoffet dopamin. Stamceller kan muligens bli brukt til å erstatte slike celler. Faktisk så kan Parkinsons sykdom bli en av de første sykdommene som kan behandles med stamceller, siden forskere allerede har fått embryoniske stamceller til å spesialisere seg og bli til celler som likner de dopaminproduserende cellene.

Stamceller kan også vise seg nyttige i behandlingen av type 1 diabetes. Ved denne sykdommen er celler i bukspyttkjertelen, som produserer hormonet insulin, ødelagte. I fremtiden kan man tenke seg at leger får stamceller til å produsere nye, friske insulinproduserende celler, og sprøyter dem inn i leveren til en person som har diabetes. De kan eliminere behovet for insulinsprøyter, som er behandlingen ved type 1 diabetes.

Friske celler fra stamcelletransplantater kan en dag bidra i kampen mot en rekke andre sykdommer. Det kan være tilstander som amyotrofisk lateralskleroseAlzheimers sykdom, ryggmargsskader, kreftsykdom, leverceller, leddgikt og hårtap.

Danne nytt vev

Stamceller kan tenkes å bli sprøytet inn i et sykt organ, f.eks. et sviktende hjerte eller skadet brusk, og kan bidra til å opprettholde funksjonen i organet. Stamcellene kan også tenkes å bli brukt til å laget et helt nytt organ. Dette kan således bli et alternativ for de mennesker som venter på organtransplantater, men der tilgangen på slike organer er liten.

Utvikle nye medisiner

Dersom forskerne kan få stamcellene til å danne spesielle typer celler som finnes i kroppen, kan de teste nye medisiner på disse cellene og finne ut om de er trygge å bruke. For eksempel, nerveceller kan skapes for å teste en ny medisin mot en nervesykdom.

Lære om kreft og fødselsdefekter

Ved å lære mer om hvordan stamceller deler seg og differensieres, kan forskerne få økt innsikt om kreft og fødselsdefekter, tilstander som skyldes feil i celleveksten og differensieringen.

Forrige side Neste side