Informasjon

Stamceller - frontlinjemedisin

Hindre i stamcelleforskningen

Det vil ta tid å komme så langt at vi kan høste de mulige gevinstene av stamcellene. En lang rekke større utfordringer ligger foran forskerne i deres studier av stamcellene.

Tekniske hinder

Å få kontroll over stamcellene er ikke lett. Både voksne og embryoniske stamceller innebærer utfordringer. Selv om stamceller finnes i voksent vev, er de ikke tilstede i stort nok antall, slik at de kan være vanskelige å finne og trekke ut for vekst. Det kan også være vanskelig å få dem til å vokse i store nok mengder som ikke-spesialiserte celler i laboratoriet - et nødvendig trinn i prosessen hvis de skal kunne fungere som erstatningsceller i behandlingen av sykdommer. Og deres evne til å omskapes til ulike typer celler kan også være begrenset.

Å arbeide med embryonale celler har også sine utfordringer. Selv om de er lettere å få til å vokse som grupper av ikke-spesialiserte celler, trenger forskerne å skaffe seg økt kjennskap til hvordan disse cellene formerer seg i laboratoriet, og hvordan de på en trygg måte kan omdanne dem til spesifikke celletyper.

Det er også usikkert i hvilken grad transplanterte stamceller kan arbeide sammen med vevet til den personen som har fått transplantert dem. Transplanterte celler kan også vokse ukontrollert, slik som ved kreft. Og en persons immunsystem kan forkaste cellene som fremmede, fordi cellene kommer fra embryonalt vev eller fostervev som er forskjellig fra det modne vevet.

Etiske spørsmål

På grunn av de tekniske begrensninger som er forbundet med å bruke voksne stamceller, er embryonale stamceller mere tiltalende å arbeide med for stamcelleforskerne. Men bruken av embryonale stamceller innebærer etiske spørsmål. Embryonale stamceller kommer fra embryoer som er skapt utenfor kvinnens kropp (in vitro), ved at man bruker donerte egg som er befruktet i laboratoriet, og ikke egg som er befruktet inne i en kvinnes kropp. Å samle embryonale stamceller innebærer å ødelegge embryoet. Noen mener denne prosessen representerer en ødeleggelse av et menneskeliv og føler at det er galt. Andre er uenige og mener at et embryo ikke har samme status som et foster. Noen synes det er greitt å bruke embryo til forskning hvis de ikke blir laget spesifikt for forskning, men i stedet foreligger som ubrukte biprodukt av in vitro befruktning for barnløse ektepar.

Andre etiske spørsmål kommer opp dersom man drøfter kloning. Noen forskere har fått tak i embryonale stamceller ved å utføre såkalt terapeutisk kloning. I denne prosessen klarer forskerne å erstatte kjernen i eggcellen med kjernen fra en annen celle i kroppen, som skaper et embryo som man kan høste stamceller med spesielle egenskaper fra, f.eks. et nytt gen.

Juridiske begrensninger

Norsk lov forbyr eller begrenser bruken av embryonale stamceller til forskning.

Forrige side Neste side