Informasjon

Stamceller - frontlinjemedisin

Det store ukjente

Mye gjenstår å lære om stamceller, også om deres skadeeffekter. Å ta de i bruk i et større omfang i behandlingen av sykdommer og tilstander, ligger enda ganske mange år frem i tiden. Men hvis fremskrittene med blod- og beinmargstransplantatene er en pekepinn, kan stamcelleforskningen en gang i fremtiden kunne hjelpe mange mennesker. Stamcellene kan representere et betydelig fremskritt i sykdomsbehandlingen, og de kan øke vår kunnskap om kroppens grunnleggende prosesser.

Forskningsgjennombrudd?

Ny forskning tyder på at modne, spesialiserte celler - f.eks. en muskelcelle - kan nullstilles og få egenskaper som en embryonisk stamcelle ved å bruke såkalt genetisk reprogrammering. Ved å endre genene i de voksne cellene kan forskerne reprogrammere cellene til å oppføre seg som embryoniske stamceller. Om denne forskningen viser seg å holde stikk, åpner det for en rekke muligheter. Et av de største ankepunktene ved stamcelleforskning er etikken knyttet til den, særlig i de tilfeller hvor forskningen foregår på stamceller fra embryo. Om vi kan nullstille våre egne celler, vil det løse mange etiske dilemma. Dette vil også gi lett tilgang til ubegrensede mengder stamceller, og i tillegg fjerner den det økonomiske perspektivet (fram til nå har tilgangen til stamceller vært kostbar). Dette er banebrytende forskning som har muligheten til å aksellerere stamcellenes rolle i terapien noe voldsomt.

Forrige side Neste side