Informasjon

Allergi - en oversikt

Allergi er en tilstand som skyldes overømfintlighet (hypersensitivitet) overfor ulike stoffer. Det kan for eksempel være en reaksjon på enkelte matvarer, insektstikk, medikamenter, stoffer som kommer i kontakt med huden, noe vi puster inn.

Hva er allergi?

Stoffer som kan fremkalle allergi, kalles for allergener. Et allergen er vanligvis et protein, men det kan også være kjemikalier som er bundet til proteiner. Når kroppen reagerer mot allergener, skjer det en feilreaksjon fra immunsystemet mot noe som i utgangspunktet er lite skadelig. Normalt vil immunsystemet produsere antistoffer for å beskytte oss mot mikroorganismer. Hos allergiske personer vil slike antistoffer kunne gå til angrep på harmløse stoffer (allergenene). Hos ikke-allergikere vil det derimot dannes lite antistoffer mot slike allergener. Dermed vil det ikke oppstå noen allergisk reaksjon hos dem.

Selv om de fleste allergityper skyldes antistoffproduksjon av B-lymfocytter mot allergener, er det noen allergityper hvor dette ikke er tilfelle. Et eksempel er kontaktallergi hvor den allergiske responsen i stedet skyldes T-lymfocytter.

Allergi skilles fra autoimmunitet, som er en reaksjon mot eget vev.

Neste side