Informasjon

Allergi

Når kroppen reagerer mot allergener, overreagerer immunsystemet med å lage antistoffer mot noe som i utgangspunktet er lite skadelig.

Hva er allergi?

Allergi er en tilstand som skyldes overømfintlighet (hypersensitivitet) overfor ulike stoffer. Det kan for eksempel være en reaksjon på enkelte matvarer, insektstikk, medikamenter, stoffer som kommer i kontakt med huden, noe vi puster inn.

Stoffer som kan fremkalle allergi, kalles for allergener. Et allergen er vanligvis et protein, men det kan også være kjemikalier som er bundet til proteiner. Når kroppen reagerer mot allergener, overreagerer immunsystemet med å lage antistoffer mot noe som i utgangspunktet er lite skadelig. Hos allergiske personer vil slike antistoffer kunne gå til angrep på harmløse stoffer (allergenene). Hos ikke-allergikere vil det derimot dannes lite antistoffer mot slike allergener. Dermed vil det ikke oppstå en allergisk reaksjon hos dem.

De vanligste allergiske lidelsene er høysnue, eksem, astma og matallergi.

Neste side