Informasjon

Genetiske sykdommer

Hvordan oppstår genetiske endringer?

I utforskingen av det menneskelige genomet har vi lært at nesten alle sykdommer har en genetisk komponent. Noen sykdommer er forårsaket av mutasjoner som er arvet fra foreldrene og er tilstede i et individ ved fødselen, som sigdcellesykdom. Andre sykdommer er forårsaket av ervervede mutasjoner i et gen eller en gruppe gener som oppstår i løpet av en persons liv. Slike mutasjoner er ikke arvet fra en forelder, men forekommer enten tilfeldig eller på grunn av en miljøeksponering, som sigarettrøyk. Disse inkluderer mange kreftformer.

Forrige side Neste side