Informasjon

Genetiske sykdommer

Hvordan påvirker genene helse og sykdom?

Endringer i gener kan hindre genet i å gjøre jobben sin slik det normalt ville gjort. Noen forskjeller i DNA kan føre til feil i proteinene som gjør at de ikke kan utføre sine funksjoner. Genetiske variasjoner kan også påvirke hvordan folk reagerer på visse medisiner eller en persons sannsynlighet for å utvikle en sykdom. Fordi foreldre overfører genene sine til barna, har noen sykdommer en tendens til å gruppere seg i familier, i likhet med andre arvelige egenskaper. I de fleste tilfeller er flere gener involvert. 

Noen variasjoner mellom individer skyldes epigenetiske forskjeller. Dette er endringer i genfunksjonen, hvorav noen kan arves, men som ikke er et resultat av endringer i DNA-sekvensen.

Forrige side Neste side