Informasjon

Genetiske sykdommer

Hvilke symptomer og tegn kan genetiske sykdommer gi?

Symptomer og tegn varierer avhengig av hvilken type genetisk endring som foreligger, hvilke organer som er påvirket og hvor alvorlig endringene er. Eksempler på konsekvenser av genetiske tilstander er:

  • Utviklingsforstyrrelser
  • Dårlig vekst og kortvoksthet
  • Kognitiv svikt
  • Atferdsforstyrrelser
  • Bevegelsesforstyrrelser
  • Nevrologiske forstyrrelser
  • Pustevansker
  • Fordøyelsesproblemer
  • Forandringer i lemmene eller i ansiktet
  • Syns- og hørselstap
Forrige side Neste side