Informasjon

Genetiske sykdommer

Hvilken behandling kan gis ved genetiske sykdommer?

De fleste genetiske sykdommer har ikke en kur. Noen har behandlinger som kan bremse sykdomsprogresjonen eller redusere deres innvirkning på livet. En eventuell behandling avhenger av typen og alvorlighetsgraden av sykdommen. Ved noen genetiske sykdommer kan medisinsk overvåking fange opp komplikasjoner tidlig og mulig tiltak kan settes i verk.

Det er ofte lite vi kan gjøre for å forhindre en genetisk sykdom, men genetisk rådgiving kan gi informasjon om risiko og sjansen for å overføre tilstanden til dine barn.

Personer med genetisk sykdom har ofte hyppige medisinske behov og trenger oppfølging fra helsepersonell med inngående kjennskap til tilstanden. I mange tilfeller finnes også interessegrupper og pasientforeninger som kan gi støtte og mulighet for å utveksle erfaringer

Kilder

Referanser

  1. Martinsen L. DNA. Store norske leksikon. Siden besøkt 07.03.2022. snl.no
  2. What is a genetic disorder? Your Genome. Siden besøkt 07.03.2022. cms.legehandboka.no
  3. Genetic Disorders. Cleveland Clinic. Last updated 20.08.2021. my.clevelandclinic.org
  4. Genetic disorders. National Human Genome Research Institute. Siden besøkt 07.03.2022. www.genome.gov
  5. Genetics. National Institute of General Medical Sciences. Siden besøkt 07.03.2022. www.nigms.nih.gov
  6. How are genetic conditions diagnosed? National Library of Medicine. MedlinePlus. Siden besøkt 07.03.2022. medlineplus.gov
Forrige side