Informasjon

Hjertesykdommer

Hva kjennetegner koronarsykdom, arytmier og klaffesykdom? Det kan du lese mer om her.

Koronarsykdom

Det kan oppstå mange ulike sykdommer i hjertet og i sirkulasjonssystemet. Koronarsykdom forekommer hyppig og skyldes åreforkalkning (aterosklerose) på innsiden av hjertets arterier. Dette medfører blant annet at arteriene blir trangere og stivere. Det er dermed en risiko for at de ikke kan tilføre hjertemuskelen nok næring og oksygen. Dette vil først merkes under fysiske anstrengelser når underskudd på blod til hjertemuskelen forårsaker brystsmerter. Når en koronararterie tettes helt igjen, dør den delen av hjertet som er avhengig av blodtilførsel fra denne arterien, og det oppstår et hjerteinfarkt. Den samme mekanismen kan blant annet føre til hjerneslag i hjernen eller sirkulasjonsproblemer i beina.

Hjertets blodforsyning
Hjerte - med angina

Arytmier

Hjerteslagene er normalt regelmessige. Hvert hjerteslag utløses av et elektrisk signal som starter i hjertets høyre forkammer og som følger hjertets elektriske ledningssystem over til venstre forkammer og venstre og høyre hjertekammer. Dette signalet får hjertet til å trekke seg sammen på en bestemt måte: Sammentrekningen starter i forkamrene som tømmer blodet inn i hjertekamrene, deretter trekker hjertekamrene seg sammen og skyver blodet ut i kroppen (venstre hjertekammer) og til lungene (høyre hjertekammer). Skader på det elektriske ledningssystemet kan føre til at hjertet slår uregelmessig (arytmi ). Det arbeider da mindre effektivt.

Hjerte - ledningssystemet
Hjertets kamre - sett forfra

Klaffesykdom

Hjertet har enveis-klaffer for å sikre at blodet flyter i én retning. Dersom klaffene ikke åpner eller lukker seg fullstendig hos en person, kan han/hun ha en klaffesykdom. Slike sykdommer kan føre til at hjertemuskelen må arbeide hardere og kan over tid ende med hjertesvikt.

Aortastenose, klaffefeil
Mitralstenose, klaffefeil