Alternativ medisin

Livsstil

Alternativ medisin

Alternativ medisin blir utvilsomt stadig mer populært, men hva er alternativ behandling?
Livsstil

Urtemedisin - historisk og moderne

Urtemedisin blir brukt av et flertall av befolkningen i verdens utviklingsland for å dekke medisinske behov. I Norge blir urtemedisin stadig mer populært, men noe nytt fenomen er det slett ikke.
Livsstil

Usikker effekt av helkropps kuldebehandling

Et kjapt søk på internett viser at helkropps kuldebehandling i spesielle kuldekammer anbefales mot en rekke plager og sykdommer. Men fagpersoner advarer - det finnes ikke bevis for at slik behandling faktisk har den effekten den påstås å ha.
Livsstil

Alternativ medisin

Alternativ medisin blir utvilsomt stadig mer populært, men hva er alternativ behandling?
Livsstil

Myoreflexologi

Myoreflex terapi er en manuell behandlingsform som har til hensikt å lindre smerte og øke pasientens funksjon ved å regulere det nevromuskulære systemet.
Livsstil

Finner ingen effekt av homøopatibehandling

EUs forskningsråd konkluderer med at det ikke finnes bevis for at homøopatibehandling har noen effekt.
Livsstil

Ny studie viser risikoen ved å velge alternativ kreftbehandling

Kreftpasienter har langt større sjanse for å leve etter fem år om de benytter konvensjonell behandling sammenlignet med alternativ behandling. Det viser en ny studie publisert i Journal of National Cancer Institute.
Livsstil

Effekt ved komplementære behandlingsformer

Komplementære behandlingformer er populære. Hvilke av dem har vist effekt i studier?
Livsstil

Usikker effekt av helkropps kuldebehandling

Et kjapt søk på internett viser at helkropps kuldebehandling i spesielle kuldekammer anbefales mot en rekke plager og sykdommer. Men fagpersoner advarer - det finnes ikke bevis for at slik behandling faktisk har den effekten den påstås å ha.
Livsstil

Homøopati ingen virkning utover placebo

En ny, stor studie finner ingen effekt av homøopatimedisin utover placeboeffekten.
Livsstil

Urter og kosttilskudd i behandlingen av angsttilstander

I de senere år er det publisert studier som har vurdert effekten av urtemidler og tilskudd i behandlingen av milde til moderate angsttilstander.
Livsstil

Sølvvann - kolloidalt sølv

Sølvvann, eller kolloidalt sølv, blir ofte markedsført som en alternativ vidundermedisin, men det finnes ikke vitenskapelig bevis som støtter opp om de påståtte effektene. Blant kjente bivirkninger er en hudlidelse som gir permanent blågrå hudfarge.
Livsstil

Kinesiologi

Kinesiologi betyr bevegelseslære og er en komplementær behandlingsform som baserer seg på muskeltester - eller muskelmonitoring. Muskelmonitoring er i følge kinesiologien en måte å kommunisere med nervesystemet på.
Livsstil

Klaseormedrue

Mange forhold gjør at de fleste plantebaserte produkter ikke er etterprøvd etter høyeste vitenskaplige standard. Her følger en vurdering basert på de mest anerkjente kildene.
Livsstil

Finner ingen bevis på at homeopati virker

Det australske forskningsrådet NHMRC har ikke funnet bevis for at homeopati har effekt mot helseplager.