Informasjon

Akupunktur mot kroniske smerter

Effekten av akupunktur er ikke placebo-effekt, ifølge amerikansk studie.

En studie publisert i tidsskriftet Journal Archives of Internal Medicine, viser at akupunktur hjelper mot kroniske smerter.

Det er gjort mange studier på akupunktur og smerter, men ifølge forfatterne av denne studien, har mye av forskningen dårlig kvalitet og mangler pålitelighet.

De amerikanske forskerne fra Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York har nå gjort en metaanalyse baseret kun på randomiserte forsøk av høy kvalitet. Forskerne samlet rådata fra 29 studier, som til sammen inkluderte omtrent 18.000 pasienter. I samtlige studier har pasientene slitt med smerter i minst en måned. Og effekten av akupunkturbehandlingen ble vurdert minst en måned etterpå.

Les mer om den amerikanske studien her

Forskerne understreker i artikkelen "Acupuncture for Chronic Pain", at selv om akupunktur er mye brukt for kroniske smerter, er det fortsatt betydelig uenighet om hvor verdifull behandlingen er. De skriver at de ønsket å finne ut effekten av akupunktur for fire kroniske smertetilstander: rygg- og nakkesmerter, slitasjegikt, kronisk hodepine og skuldersmerter.

Les også: Ingen effekt av akupunktur ved igangsettelse av fødsel

Mer enn placebo

I studiene ble behandling med akupunktur sammenlignet med placebobehandling og tradisjonell behandling. Placebo-akupunktur blir gjennomført ved at forsøkspersonene tror de blir stukket med nåler og at de får ordinær akupunktur. I stedet får de narre-akupunktur ved at det brukes nåler som kan trekkes tilbake eller de kun blir stukket i det øverste hudlaget.

Resulatene viste at pasientene med kroniske smerter som fikk akupunkturbehandling, rapporterte om lavere smerteverdier enn ved placebo-behandling. I forhold til kontrollgruppene med tradisjonell behandling, viste studiene enda større effekt med akupunkturbehandling.

Forskerne konkluderer med at studiene viser betydelige forskjeller mellom ekte og falsk akupunktur, og at dette er et bevis på at effekten av akupunktur ikke er en ren placebo-effekt.

Forskerne mener denne metaanalysen er et godt bevis på at akupunktur har en effekt på kroniske smerter, og at studien bør får betydning for klinisk praksis.

Gammel teknikk

Akupunktur som behandlingsmetode blir stadig mer utbredt og er å finne som tilbud ved flere norske sykehus. Metoden er å stikke tynne nåler på bestemte punkter på kroppen. Teknikken er velunderbygget vitenskapelig, og den er på vei til å finne en naturlig plass i moderne sykdomsbehandling.

Palle Rosted er spesiallege i akupunktur og allmennmedisin, og forklarer i en artikkel på NHI.no hvorfor akupunktur virker. Han forklarer at hvis vi brenner oss på en varm gjenstand, vil vi registrere en smerte som får oss til å fjerne hånden fra den varme gjenstanden. Etterpå vil vi føle en dypere smerte. Den første smerten, som får oss til å fjerne hånden fra den varme gjenstanden, sendes via nervefibre som kalles A-delta-fibrene.

Impulserne i disse nervefibrene er veldig kjappe. Etter at vi har fjernet hånden fra den varme gjenstanden, føler vi den dype smerten som sendes via andre nervefibre som kalles C-fibrene. Impulsene i disse nervefibrene forflytter seg langsomt, og det er derfor det kan ta litt tid før vi kjenner at vi får vondt.

Les vår artikkel om akupunktur her

Disse to typene nervefibre går via det perifere nervesystemet og inn til ryggmargen - så sendes impulsene til hjernen. Der registrerer vi smerten. Det er vist, at når man setter en akupunkturnål i et akupunkturpunkt, påvirkes A-delta-fibrene som frigjør en kjemisk substans i ryggmargen som heter enkefalin. Denne kjemiske substansen bremser den smertefulle impulsen som kommer til ryggmargen via C-fibrene, så smerten ikke fortsetter til hjernen.

Dette er trolig årsaken til virkningen av akupunktur i de fleste tilfellene. Men Rosted skriver at det også er andre mekanismer involveret i akupunktur.

Les artikkelen om barn og akupunktur her

Kilder

Referanser

  1. Vickers A, Cronin A, et.al. Acupuncture for Chronic Pain. Arch Intern Med 2012.
  2. www.videnskab.dk