Nyhetsartikkel

Akupunktur reduserer smerte og bruk av opioider etter kneoperasjon

Pasienter som får akupunktur etter kneproteseoperasjon, rapporterer om mindre smerte og trenger langt mindre opioidbehandling for å håndtere ubehaget etter operasjonen.

Det viser en studie som ble presentert på møtet ANESTHESIOLOGY 2021, som arrangeres i regi av American Society of Anesthesiologists (ASA).

Resultatene av studien viste at 65 prosent av pasientene som fikk akupunktur under operasjonen, trengte lav eller ingen dose opioider etter inngrepet, sammenliget med 9 prosent av pasientene som ikke deltok i studien.

Hva er akupunktur?

Stor brukt av opioider

Utskifting av kneleddet er en av de vanligste operative prosedyrene i USA og ofte veldig smertefulle, det er derfor et stort behov for å utforske ikke-opioide smertelindringsteknikker, sier Stephanie Cheng i en nyhetsmelding fra American Society of Anesthesiologists1. Hun er førsteforfatter og assisterende professor i klinisk anestesiologi ved Weill Cornell Medicine i New York.

- Akupunktur er trygt, har få bivirkninger og kan bidra til å redusere smerter, men har ikke blitt undersøkt godt nok som en del av kirurgisk anestesi, sier hun.

Årlig får over 5000 personer operert inn kneprotese i Norge.

Opioider mot langvarige smerter: - Det finnes alternativer

Åtte punkter i øret

Studien inkluderte 41 pasienter som gjennomgikk en kneproteseoperasjon. Alle pasientene mottok standard opioidbehandling og fikk også elektroakupunktur. Dette er en variant av akupunktur der nålene stimuleres med tilførsel av elektrisk strøm.

De tynne nålene settes inn på kjente akupunkturpunkter på kroppen. Akupunkturen ble utført av en sertifisert behandler innen medisinsk akupunktur. Det ble satt åtte punkter i øret for å gi målrettet smertelindring i kneet.

Kan meditasjon og hypnose hjelpe mot opoidavhengighet?

Godt alternativ til smertelindring

Resultatene viste at flertallet av pasientene hadde en signifikant reduksjon i opioidbruken etter operasjonen, sammenlignet med historiske kontroller.

Fra induksjon av anestesi til 30 dager etter operasjon, skjedde dette: 65 prosent av pasientene opprettholdt en lavdose opioidbehandling på 15 oksykodonpiller eller mindre eller forble helt opioidfri. Historisk sett vil bare 9 prosent av pasientene utenfor studien opprettholdt en lavdose eller opioidfri behandling etter operasjonen. Alle pasientene som deltok, avsluttet bruk av opioider etter 30 dager etter operasjonen.

- Studien vår viser at hvis en utdannet medisinsk akupunktør er tilgjengelig for å utføre akupunktur på operasjonssalen, kan dette hjelpe pasienter med smertebehandlingen, sier Cheng i nyhetsmeldingen.

Forbehold

Studien var ikke randomisert og forskerne brukte historiske kontroller, noe som reduserer kvaliteten på studien. Den er heller ikke pubisert og har derfor ikke gjennomgått gransking av eksperter (peer reviewed).

Kilder

Referanser

  1. https://www.asahq.org/about-asa/newsroom/news-releases/2021/10/acupuncture-reduces-pain-and-opioid-use-for-total-knee-replacement-surgery-patients