Informasjon

Alternativ medisin

Det blir utvilsomt stadig mer populært, men hva er alternativ behandling?

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

En tredel av alle nordmenn har forsøkt komplementær og alternativ behandling, og 80 prosent kan tenke seg å prøve det. Det er ikke bare i Norge populariteten øker. I blant annet USA anbefaler så mange som halvparten av legene komplementær og alternativ behandling til pasientene sine.

Komplementær og alternativ medisin er samlebetegnelser for medisinske behandlingsmetoder som står utenfor etablert skolemedisin og ofte utenfor offentlige helsetilbud. I følge Statens helsetilsyn er alternativ medisin ikke lenger alternativ når den kan dokumenteres som effektiv. Dermed blir alternativ medisin all medisin som mangler dokumentasjon.

Alternativ medisin kan være et dårlig begrep ettersom det ikke alltid er et alternativ til etablert, offisiell medisin, men heller et supplement. En riktigere betegnelse er i disse tilfellene komplementær medisin - altså behandlinger som utfyller og kompletterer skolemedisinen. Effekten komplementær og alternativ medisin er vanligvis ikke dokumentert med kontrollerte kliniske studier. Det finnes over 200 forskjellige alternative behandlingstilbud i Norge i dag. Akupunktur, homøopati, soneterapi, kostholdsbehandling, urteterapi, helhetsterapi og healing er de mest brukte. Kiropraktikk som i starten på 1960-tallet var regnet som alternativ medisin, ble på 80-tallet en akseptert del av helsetjenestetilbudet, og regnes i dag ikke som alternativ medisin.

Økende interesse for komplementær og alternativ behandling

Bachs blomstermedisin
Bachs blomstermedisin

En tredel av alle nordmenn, med en liten overvekt av kvinner, har prøvd komplementær eller alternativ behandling. 10 til 20 prosent har benyttet seg av komplementær eller alternativ behandling det siste året, og halvparten av de norske kreftpasientene har prøvd komplementær og alternativ behandling. Bare en av fem norske leger har en positiv holdning til alternativ medisin, mens to av tre sykepleiere er positive. Holdningen blant helsepersonell er klart mer positiv til komplementær medisin. I 1977 hadde 19 prosent av landets innbyggere prøvd komplementær eller alternativ behandling. 20 år senere hadde dette tallet steget til 33 prosent. I 1997 ble det omsatt naturmedisinske produkter for 700 millioner kroner i Norge. Året før brukte vi mellom 200 og 300 millioner kroner på konsultasjoner hos alternative behandlere.