Informasjon

Alternativ medisin

I Norge har 37 prosent av den voksne befolkningen prøvd en eller flere former for alternativ eller komplementær behandling. Slik behandling blir ofte brukt i håp om å bedre helse og velvære, og lindre symptomer forbundet med kronisk sykdom.

Komplementær og alternativ medisin er samlebetegnelser for medisinske behandlingsmetoder som står utenfor etablert skolemedisin og ofte utenfor offentlige helsetilbud. Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten1.

Alternativ medisin kan være et dårlig begrep ettersom det ikke alltid er et alternativ til etablert, offisiell medisin, men heller et supplement. En riktigere betegnelse er i disse tilfellene komplementær medisin - altså behandlinger som utfyller og kompletterer skolemedisinen. Effekten av komplementær og alternativ medisin er vanligvis ikke dokumentert med kontrollerte kliniske kvalitetsstudier.

Det finnes over 200 forskjellige alternative behandlingstilbud i Norge i dag. Akupunktur, healing, massasje, coaching og homøopati er de mest brukte. 

I Norge har vi et nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, NAFKAM, som jobber for å spre fakta om komplementær og alternativ behandling. De har nyttig forskningsbasert informasjon om alternative behandlingsmetoder på sin nettside nafkam.no, og driver også egen forskning på komplementære og alternative behandlingsmetoder. De står også bak nettstedet Cam-Cancer der de formidler forskningsbasert kunnskap om komplementære og alternative behandlinger ved kreft. 

Noen definisjoner

Alternativ behandling er helserelaterte behandlinger som i hovedsak utføres utenfor helse- og omsorgstjenesten. Dette er definert i Lov om alternativ behandling av sykdom m.v. Helserelaterte behandlinger er tiltak som har som hensikt å behandle et helseproblem.

Legemidler er stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom.

Naturlegemiddel er et legemiddel hvor virkestoffet eller virkestoffene har et naturlig utspring, ikke er altfor bearbeidet og utgjør en plante- eller dyredel, mikroorganismer, mineraler, eller salter, og som ikke omfattes av definisjonen av plantebasert legemiddel.

Et plantebasert legemiddel er et legemiddel hvor virkestoffet eller virkestoffene utelukkende består av en eller flere plantedroger, eller en eller flere plantebaserte tilberedninger, eller en sammensetning av en eller flere plantedroger og en eller flere plantebaserte tilberedninger. Disse tilberedningene framstilles ved å behandle plantedroger ved ekstraksjon, destillasjon, pressing etc.

Neste side