Informasjon

Alternativ medisin

Alternativ medisin blir utvilsomt stadig mer populært, men hva er alternativ behandling?

Temaside om Korona

En tredel av alle nordmenn har forsøkt komplementær og alternativ behandling, og 80 prosent kan tenke seg å prøve det. Det er ikke bare i Norge populariteten øker. I blant annet USA anbefaler så mange som halvparten av legene komplementær og alternativ behandling til pasientene sine.

Komplementær og alternativ medisin er samlebetegnelser for medisinske behandlingsmetoder som står utenfor etablert skolemedisin og ofte utenfor offentlige helsetilbud. I følge Statens helsetilsyn er alternativ medisin ikke lenger alternativ når den kan dokumenteres som effektiv. Dermed blir alternativ medisin all medisin som mangler dokumentasjon.

Alternativ medisin kan være et dårlig begrep ettersom det ikke alltid er et alternativ til etablert, offisiell medisin, men heller et supplement. En riktigere betegnelse er i disse tilfellene komplementær medisin - altså behandlinger som utfyller og kompletterer skolemedisinen. Effekten komplementær og alternativ medisin er vanligvis ikke dokumentert med kontrollerte kliniske studier. Det finnes over 200 forskjellige alternative behandlingstilbud i Norge i dag. Akupunktur, homøopati, soneterapi, kostholdsbehandling, urteterapi, helhetsterapi og healing er de mest brukte. Kiropraktikk som i starten på 1960-tallet var regnet som alternativ medisin, ble på 80-tallet en akseptert del av helsetjenestetilbudet, og regnes i dag ikke som alternativ medisin.

Noen definisjoner

Alternativ behandling er helserelaterte behandlinger som i hovedsak utføres utenfor helse- og omsorgstjenesten. Dette er definert i Lov om alternativ behandling av sykdom m.v. Helserelaterte behandlinger er tiltak som har som hensikt å behandle et helseproblem.

Legemidler er stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom.

Naturlegemiddel er et legemiddel hvor virkestoffet eller virkestoffene har et naturlig utspring, ikke er altfor bearbeidet og utgjør en plante- eller dyredel, mikroorganismer, mineraler, eller salter, og som ikke omfattes av definisjonen av plantebasert legemiddel.

Et plantebasert legemiddel er et legemiddel hvor virkestoffet eller virkestoffene utelukkende består av en eller flere plantedroger, eller en eller flere plantebaserte tilberedninger, eller en sammensetning av en eller flere plantedroger og en eller flere plantebaserte tilberedninger. Disse tilberedningene framstilles ved å behandle plantedroger ved ekstraksjon, destillasjon, pressing etc.

Neste side