Informasjon

Bachs blomstermedisin

Bachs blomstermedisin er komplementær behandling som brukes for å behandle og balansere negative følelser.  Det finnes ikke bevis for at Bachs blomstermedisin har effekt.

Bachs blomstermedisin er en form for komplementær behandling som er mye brukt av blant annet homøopater, biopater, kinesiologer og soneterapeuter.

Fortrinnsvis blir Bachs blomstermedisin brukt til å behandle emosjonelle og mentale problemer, og tilstander som behandleren mener er forårsaket av slike følelser.

38 blomsteressenser mot 38 følelser

Bachs blomtermedisin
Bachs blomtermedisin

Edward Bach, mannen bak behandlingsmetoden, ble født i England i 1886 og var utdannet lege. Han mente at symptomer på en sykdom er kroppens måte å gi uttrykk for negative følelsesmessige tilstander. Videre mente han at all menneskelig sykdom og lidelse er forårsaket av negative følelser. Bach produserte 38 forskjellige essenser fra blomster, busker og trær som han mente ville behandle de fleste sykdommer. Disse planteessensene skal matche, og behandle, 38 negative følelser. Han delte essensene inn i syv grupper og rangerte dem etter følgende følelser; depresjon, redsel, mangel på interesse for nåtiden, ensomhet, overdreven bekymring for andres ve og vel, overfølsomhet og usikkerhet.

Les også: Alternativ medisin

Virker gjennom plantens energi

Bach så på sykdom og plager som en ubalanse mellom vår innerste natur og den ytre personligheten. Sykdom mente han var en mulighet til å endre livsførsel og komme i balanse. Til bruk ved nødssituasjoner laget han en blanding av fem planter. Denne blandingen kalte han Rescue Remedy.

Remediene skal ifølge Bach ikke virke på samme måte som farmasøytiske medikamenter, men gjennom energien til plantene. Utøverne mener at denne energien virker på vår mentale tilstand, og at den derfor er et viktig ledd i behandling av mentale problemer.

Det finnes ikke bevis for ideen om plantenes energi, eller at disse kan overføres til væskene.

Vanligvis blir blomstermedisinen inntatt som alkoholbaserte preparater i små flakonger med dråpetellere, men de finnes også som krem. Dråpene dryppes på tungen eller i et glass med vann (eller annen drikke).

Plukkes på en solskinnsdag

Det er to måter blomstermedisinen blir utvunnet på. Det ene er solmetoden. Plantene blir plukket på en varm solskinnsdag og deretter plassert i en glassbolle med rent vann. Glassbollen blir plassert i solen i to til fire timer. I følge Bach overfører da solen vibrasjoner fra blomstene til vannet, og vannet blir ladet med energi. Deretter fjernes blomstene, og en lik mengde alkohol blandes med vannet.

Den andre fremstillingsprosessen er koking. Denne metoden begrunnes med at ikke alle planter blomstrer på solskinnsdager. Plantene blir kokt, ekstraktet blir filtrert flere ganger, og deretter blandet med en lik mengde alkohol.

Vil behandle nostalgi

Edward Bach var også homeopat. Bachs blomstermedisin har flere likheter med homeopati.

I følge amerikanske Intelihealth er "tilstander" som gjerne blir behandlet med Bachs blomstermedisin, blant annet ambivalens, apati, depresjon, misunnelse, mangel på evne til å lære av egne feil, skyldfølelse, skrekk, utålmodighet, manglende evne til å si "nei", intoleranse, sjalusi, mangel på selvtillit, narsissisme, nostalgi, skam og egoisme.

Det finnes ikke bevis for at behandlingen har effekt mot noe av dette. Systematiske gjennomganger av randomiserte, placebokontrollerte studier viser ingen forskjell på bruk av blomstermedisin og placebo.

Vær oppmerksom på at blomsteressensene inneholder alkohol. Husk dette dersom du for eksempel tar medisiner som ikke bør kombineres med alkohol. Dosen er imidlertid liten, du inntar kun dråper. Prisen på produktet er høy.

Liten risiko

Alle som vil, kan praktisere Bachs blomstermedisin uten krav til utdanning. 

For de fleste er det liten risiko ved bruk av Bachs blomstermedisin. Ettersom det først og fremst er energien fra plantene som skal skape virkningen i vannet, er det neppe farligere enn å drikke en blanding av vann og alkohol. Men, som med alle andre typer alternativ/komplementær behandling, er det viktig at du ikke avslutter, eller erstatter, tradisjonell medisinsk/psykologisk behandling til fordel for Bachs blomstermedisin.

Det finnes flere former for blomstermedisin innen alternativ og komplementær behandling som bygger på de samme prinsipper som Bachs blomstermedisin.

Kilder

Referanser

  1. Ernst E. Bach flower remedies: a systematic review of randomised clinical trials. Swiss Med Wkly 2010. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Bach Flower Remedies & Dr. Edward Bach www.bach-flowers.co.uk
  3. NAFKAM: Bachs blomstermedisin nafkam.no
  4. National Institutes of Health: Botanical Dietary Supplements ods.od.nih.gov
  5. WebMD: What are Bach Flower Remedies www.webmd.com