Informasjon

Barn og akupunktur

Ifølge Palle Rosted som er spesiallege i akupunktur og allmennmedisin, kan barn behandles med akupunktur på lik linje med voksne. Men det er viktig å forklare barnet hva som skal skje, og at behandleren bruker så små og så få nåler som mulig.

Akupunktur som behandlingsmetode blir stadig mer utbredt, og er å finne som tilbud ved flere norske sykehus. De fleste som benytter seg av akupunktur, er voksne, men også barn kan behandles med akupunktur - så lenge indikasjonen er korrekt.

Palle Rosted er dansk. Han var tidligere overlege ved Weston Park Hospital, Sheffield og seniorlektor på Sheffield Universitet i Storbritannia. Han er eneste spesiallege i akupunktur i Europa, og er medlem av ICMART - International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques. Han har skrevet tre lærebøker om akupunktur og ca. 150 artikler - og har i mange år undervist og avholdt kurs i akupunktur for leger og tannleger i hele verden. Han er også sjefsredaktør for det danske tidsskriftet Akupunkturnyt (www.akupunkturnyt.dk) og arbeider for øyeblikket med en ny lærebok - og siden pasienthåndbok - om akupunkturbehandling.

Foreldrene må være tilstede

Pasienthåndboka har spurt Rosted om hvilke hensyn man bør ta dersom man velger akupunkturbehandling til barn. Han poengterer at barn skal behandles som alle andre mennesker, og at det ikke er noen spesiell grunn til å unnlate å bruke akupunktur på barn.

- Naturligvis bør man være så forsiktig som mulig og som regel bruke så små og så få nåler som mulig. Det er ingen nedre grense for hvor små barn som kan få akupunkturbehandling, men fra 4-5 års alderen er det helt uproblematisk. Man må fortelle barnet hva man skal gjøre og vise dem det, så går resten av seg selv. Foreldrene skal selvsagt være til stede - både under selve samtalen og under behandlingen. Imidlertid ville jeg nok unnlatt å bruke øreakupunktur på barn, sier Rosted.

- Infeksjoner skal aldri forekomme

- Stemmer det at barn kan få infeksjoner dersom behandleren bruker nåler og metoder som er beregnet på voksne?

- Det er overhode ingen forskjell på behandling av barn og voksne. Den eneste forskjellen er at man som regel bruker små nåler på barn. Uansett om det gjelder barn eller voksne, skal infeksjoner aldri forekomme. Jeg har i de 30 årene som jeg har praktisert akupunktur, aldri hatt en infeksjon hos mine pasienter. Vi bruker i dag sterile engangsnåler, så det bør aldri skje noe slikt. Dersom infeksjoner på grunn av akupunktur er noe man ser ofte, bør dette rapporteres til helsemyndighetene (Helsetilsynet) slik at de får undersøkt forholdende hos den/de behandlerne som har påført pasienten infeksjon, sier Rosted.

Kan lindre og supplementere

- Hvilke tilstander hos barn kan behandles med akupunktur?

- Det er svært begrenset hvilke lidelser man kan behandle hos barn, fordi en stor andel av de sykdommene som rammer barn, er infeksjonssykdommer som skal behandles med antibiotika. De lidelsene jeg har arbeidet med, er hudlidelser som for eksempel barneeksem, som reagerer godt på akupunktur. Ved astma kan akupunktur være et godt supplement til vanlig astmabehandling. Slik behandling bør etter min mening kun foretas av leger, og aldri under et akutt astmaanfall. Altså utelukkende som et tillegg til vanlig astmabehandling. Ved hodepine og migrene er det også gode indikasjoner på at akupunktur ofte er meget virksomt. Urolige (hyperaktive) barn kan til tider også behandles med god effekt. Som kvalmebehandling i forbindelse med operasjoner har akupunktur god effekt. Metoden kan brukes ved allergiske lidelser som høysnue, og som avslappende eller smertestillende behandling hos barn med kreft. Akupunktur kan selvsagt ikke kurere kreft, men virker utelukkende lindrende sammen med resten av kreftbehandlingen, sier Rosted.

- Bruk kun behandlere med god og riktig utdannelse

- Hva bør man være oppmerksom på før man bestiller time til akupunkturbehandling til sitt barn?

- Både når det gjelder behandling til barn og til voksne, skal man sikre seg at behandleren har en god utdannelse i akupunktur. Det beste er dersom behandleren er lege eller tannlege med tilleggsutdannelse i akupunktur. Dog finnes det også andre organisasjoner der medlemmene har en akseptabel utdannelse, sier Rosted.

Vil du vite mer?