Nyhetsartikkel

Effekt ved komplementære behandlingsformer

Komplementære behandlingformer er populære. Hvilke av dem har vist effekt i studier?

Det har forfatterne av en artikkel publisert i American Family Physician1 i september 2016 sett nærmere på.

Det er betydelig bevis som støtter både effekten av og sikkerheten ved bruk av en rekke komplementære eller tilleggs- behandlinger ved vanlige helseproblemer i primærhelsetjenesten, skriver forfatteren i innledningen på artikkelen.

Ulike grader av effekt

De komplementære behandlingsformene som trekkes frem og som har ulike grader av effekt, er:

  • Akupunktur er vist å ha en moderat effekt ved håndtering av kronisk lave ryggsmerter.
  • Terapier som virker på kropp og sinn, som kognitiv atferdsterapi (mest effektiv), yoga, tai chi, qi gong og musikkterapi kan være effektive i behandling av søvnløshet. Musikkterapi har mer usikker effekt enn de andre alternativene.
  • Trening har en liten til moderat effekt på reduksjon av angstsymptomer.
  • Urter og kosttilskudd kan være nyttig førstelinjebehandling ved visse sykdommer. Fiskeolje blir for eksempel brukt ved behandling av hypertriglyseridemi.
  • Johannesurt kan ha effekt ved mild til moderat depresjon. Men dette urtemidlet kan virke inn på andre medisiner du tar.
  • Gingko biloba kan ha en svak effekt på kognisjon (kognisjon handler oppfatning og tenkning) ved demens. Her spriker resultatene fra studier. Noen studier finner ingen effekt, andre finner svak effekt. Dette gjelder også i metaanalyser.
  • Q10 kan være effektiv tilleggsbehandling ved hjertesykdom. Det kan senke triglyseridnivåene, men det er usikkert om det kan redusere kardiovaskulære hendelser. Q10 er et supplement til vanlig behandling, og skal ikke brukes istedenfor vanlige eller anbefalte hjertemedisiner.
  • Probiotiske tilskudd reduserer sannsynligheten for diarè i forbindelse med antibiotikabruk.

Kan innvirke på medisiner

Vær oppmerksom på at noen komplementære behandlingsformer kan innvirke på medisiner du tar - diskuter derfor dette med legen din. Ifølge artikkelen "Farlige forbindelser", publisert i Gemini og på nettsidene til Foreningen for Brystkreftopererte (2008), har undersøkelser vist at 70 prosent av de som bruker urtetilskudd, ikke forteller dette til legen. Mange er dermed kanskje ikke klar over at visse urtetilskudd og legemidler ikke skal kombineres, eller at de sammen kan øke risikoen for potensielt farlige reaksjoner.

Dette kan du lese mer om i denne artikkelen.

Be gjerne legen din om råd vedrørende kvaliteten og sikkerheten ved bruk av urter og kosttilskudd.

Les også: Planter i folkemedisinen

Kilder

Referanser

  1. Kligler B, Teets R, Quick M. Complementary/Integrative Therapies That Work: A Review of the Evidence. Am Fam Physician 2016; 1;94 (5): 369-374. www.aafp.org