Nyhetsartikkel

Finner ingen effekt av homøopatibehandling

EUs forskningsråd konkluderer med at det ikke finnes bevis for at homøopatibehandling har noen effekt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En evaluering fra EUs forskningsråd European Academies 'Science Advisory Council (EASAC) fra september 2017, konkluderer med at det ikke finnes beviser for at homøopatiske produkter fungerer.

Les også: Alternativ medisin

Homøopati mangler bevis

Homøopatiske produkter er populære i Europa. Produktene hevder å kunne behandle et bredt spekter av sykdommer.

Arbeidsgruppe fra EASAC - en gruppe som består av ledende forskere fra hele Europa - sier at det ikke finnes noen robuste bevis på at homøopatiske produkter er effektive for noen kjente sykdommer. Videre konkluderes det med at homøopati faktisk kan være skadelig – det kan forsinke pasienten fra å søke hensiktsmessig, bevisbasert, medisinsk hjelp.

Les også: Homøopati - et omdiskutert alternativ

De skriver at selv om placeboeffekten kan være verdifull for noen, er det likevel ingen bevist på at produktene virker mot kjente sykdommer. «De vitenskapelige påstandene om homøopati er usannsynlige og uforenlige med etablerte begreper fra kjemi og fysikk», heter det i oppsummeringen fra EASAC.

Advarer kronisk syke

I 2015 konkluderte det australske forskningrådet, NHMRC, mye det samme som EUs forskere: Man finner ingen bevis for at homøopati har effekt mot helseplager.

I denne rapporten utførte forskerne en grundig gjennomgang av aktuell forskning på temaet homøopati.

De konkluderer med at det ikke er noen gode kvalitetsbevis som støtter påstanden om at homøopati er en effektiv behandling for helseplager. Konklusjonen er basert på resultatene av en vurdering av mer enn 1800 artikler. Av disse oppfylte 225 studier kriteriene for å bli inkludert i metaanalysen.

Også de australske forskerne advarer kronisk syke og andre pasienter med alvorlige lidelser mot å bruke denne behandlingsmetoden framfor vitenskapelig dokumentert behandling.

Spesielt understrekes det at homøopati ikke bør brukes til å behandle tilstander som er kroniske, alvorlige, eller kan bli alvorlige: Personer som velger homøopati, kan sette helsen sin i fare hvis de avviser eller forsinker behandlinger med god dokumentasjon for sikkerhet og effektivitet.

Kan sette helsa i fare

En tredje gjennomgang av homøopatimedisin er utført av britiske National Health and Medical Research Council i 2016. Også forskerne bak denne studien konluderer med det samme som de to overnevnte.

Les mer om studien her

Paul Glaszious er en av forfatterne bak studien og skrive i en blogg i British Medical Journal at han er overrasket over at homøopati er blitt forsøkt som behandling mot så mange ulike tilstander. Han opplever det som sjokkerende at homøopati er forslått som behandling mot for eksempel AIDS og malaria i Afrika.
Sett i lys av forskningen som nylig er gjort, mener han at det er grunn til å advare om at folk som velger homøopati som behandlingsform, kan sette helsa i fare hvis de forkaster eller forsinker behandlinger som det er god dokumentasjon for.

Kilder

Referanser

  1. Homeopathy: harmful or helpful? European scientists recommend an evidence-based approach. Dr Robin Fears. European Academies' Science Advisory Council. www.easac.eu
  2. https://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cam02