Informasjon

Healing - varme hender og bønn for helbredelse

De fleste har hørt historier om mennesker med "varme hender", eller om syke mennesker som har blitt helbredet ved bønn. Ingen studier kan vise at healing har noen effekt utover placeboeffekten, men healing er både utbredt og populært.

Historier om mennesker som har spesielle evner og "varme hender" som de bruker til å spre en legende kraft, har vært kjent i lang tid. Håndspåleggelse og helbredelse med bønn kan du lese om i Bibelen, og du finner lignende historier i blant annet gresk mytologi og Østens filosofi. I Norge ble healere tidligere gjerne omtalt som kvinner eller menn som hadde fått nådegaver eller arvet evnene. I middelalderen ble slik behandling forbudt, og utøverne ble jaget og straffet som hekser og kjettere.

Healing er fortsatt en form for alternativ/komplementær medisin som er svært omstridt, men som brukes mye.

Medfødt eller ikke?

Mange mener at du ikke kan utdanne deg til å få slike helbredende evner, men at dette er noe som er medfødt eller arvet. Andre, for eksempel utøvere av den japanske healingmetoden reiki, mener at reiki-healing er noe alle kan lære.

Det Norske Healerforbundet mener at de ved healing behandler hele mennesket, og at sykdom ikke kan ses på isolert fra mennesket og livsstil. De mener at tanker og følelser kan uttrykkes i fysisk sykdom, og at i takt med helbredelsen vil mottakeren av healing også merke blant annet større indre ro, mer energi og et bedret søvnmønster. En vanlig tankegang er at alle har en selvhelbredende kraft i seg, og at kroppen i utgangspunktet skal helbrede seg selv. Men noen trenger hjelp, og det er her healeren kommer inn i bildet.

Guddommelig kraft

Healing forbindes med at utøveren overfører en legende kraft, eller energi, gjennom hendene, gjennom konsentrasjon eller gjennom berøring av "auraen", som er et slags energifelt de mener alle mennesker er omgitt av. Healere mener at denne kraften kan komme fra en åndelig/guddommelig helbredende kraft eller livsenergi. Healing trenger ikke å forbindes med tro eller religion, men mange utøvere er religiøse og bruker ofte også bønn i behandlingen.

Reiki

Det finnes flere former for healing og ulike måter å bruke denne kraften på. En vanlig metode er å bruke hendene, enten rett på kroppen til den som får behandlingen (utenpå klærne) eller på auraen. Noen bruker bønn i tillegg til håndspåleggelse, andre gjør det ikke. En populær form for healing i Norge, som det også blir holdt kurs i, er Reiki. Reiki er en japansk meditasjonsteknikk og komplementær behandlingsmetode som ble tatt i bruk på starten av 1900-tallet. I dag er den sjelden i Japan, men utbredt i den vestlige verden.

Fjernhealing

Fjernhealing og helbredelse ved bønn innebærer healing over avstand. Utøverne av disse komplementære behandlingsformene mener at den helbredende livsenergien er knyttet til bevisstheten og ikke til fysisk form.

De fleste som bruker healing, blir tipset om en person som driver med slik behandling av venner eller bekjente.

Få (kontrollerte) studier

Healerbegrepet kom i bruk i Norge tidlig på 80-tallet, men det finnes få gode, kontrollerte studier av behandlingsformen. I følge Intelihealth finnes det noen områder, som for eksempel healing brukt mot angst og smerte, der det finnes lovende forskning på et tidlig stadie. Men samme kilde påpeker også at det finnes studier hvor det ble brukt bind for øynene på utøvere av behandlingsformen "terapeutisk berøring", som er en form for healing der du ikke tar på mennesket du behandler, men sender kraften inn i auraen/energifeltet. Utøverne mener at de kan kjenne et menneskes energi, men testen viste at de ikke merket når de virkelig var nær et menneske (og det)s energifelt.

Ufarlig

Stort sett er healing en ufarlig form for komplementær medisin. Men det bør selvsagt ikke brukes istedenfor effektiv, tradisjonell behandling. Reikiforbundet skriver på sine hjemmesider at Reiki kun fungerer som komplementær medisin, og at man alltid skal rådføre seg med lege ved sykdom eller skade. I følge Aarbakke-utvalget kan ikke en effekt av healing avvises, men en eventuell virkningsmekanisme er ukjent.

Bønn uten effekt

Det finnes altså ikke gode, kontrollerte studier som kan vise at healing har noen effekt utover placeboeffekten. Men nylig ble det publisert en artikkel fra Harvard Medical School om en studie gjennomført på flere store amerikanske sykehus, og som viste at bønn ikke har noen effekt i å redusere antallet komplikasjoner etter hjertekirurgi. Faktisk viste resultatet av studien at de menneskene som det ble bedt for, hadde dårligere resultater enn de som ikke visste om at de ble bedt for, eller de som ikke ble bedt for. Men at noen ber for deg, kan kanskje likevel oppleves som trøstende og omsorgsfullt.