Informasjon

Healing - varme hender og bønn for helbredelse

De fleste har hørt historier om mennesker med "varme hender", eller om syke mennesker som har blitt helbredet ved bønn. Healing anses som trygt, men det finnes ikke klare bevis for at det har noen effekt på helsen.

Temaside om Korona

Historier om mennesker som har spesielle evner og "varme hender" som de bruker til å spre en legende kraft, har vært kjent i lang tid. Håndspåleggelse og helbredelse med bønn kan du lese om i Bibelen, og du finner lignende historier i blant annet gresk mytologi og Østens filosofi. I Norge ble healere tidligere gjerne omtalt som kvinner eller menn som hadde fått nådegaver eller arvet evnene. I middelalderen ble slik behandling forbudt, og utøverne ble jaget og straffet som hekser og kjettere.

Healing er en form for komplementær medisin. Ifølge NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) er målet med healing å lede en kraft eller en energi til pasienten, slik at den skal gjøre han eller henne frisk. Healere mener at denne kraften fjerner blokkeringer eller ubalanse i kroppen. Healing blir oppgitt brukt av omtrent 16 prosent av befolkningen, men bruken kan være høyere i visse pasientgrupper.

I 2018 brukte 2.1 prosent av den norske befolkning healing. 

Medfødt eller ikke?

Mange mener at du ikke kan utdanne deg til å få slike helbredende evner, men at dette er noe som er medfødt eller arvet. Andre, for eksempel utøvere av den japanske healingmetoden reiki, mener at reiki-healing er noe alle kan lære.

Det Norske Healerforbundet mener at de ved healing behandler hele mennesket, og at sykdom ikke kan ses på isolert fra mennesket og livsstil. De mener at tanker og følelser kan uttrykkes i fysisk sykdom, og at i takt med helbredelsen vil mottakeren av healing også merke blant annet større indre ro, mer energi og et bedret søvnmønster. En vanlig tankegang er at alle har en selvhelbredende kraft i seg, og at kroppen i utgangspunktet skal helbrede seg selv. Men noen trenger hjelp, og det er her healeren kommer inn i bildet.

Neste side