Informasjon

Kinesiologi

Kinesiologi betyr bevegelseslære og er en komplementær behandlingsform som baserer seg på muskeltester - eller muskelmonitoring. Muskelmonitoring er i følge kinesiologien en måte å kommunisere med nervesystemet på.

Kinesiologi er en form for alternativ eller komplementær medisin som er relativt ny sammenlignet med mange andre komplementære behandlingsformer. Kinesiologi oppsto i 1964, og det var den amerikanske kiropraktoren George Goodheart Jr. som sto bak metoden.

Kinesiologi betyr bevegelseslære. Ifølge Nifab - Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling - søker kinesiologien å gjenopprette muskelbalansen og sette i gang prosesser som skal gjøre at kroppen helbreder seg selv for sykdom og plager.

Blokkeringer gir plager

I likhet med blant annet akupunktur og soneterapi, bygger kinesiologi på teorien om at vi har meridianer (energibaner) i kroppen som det strømmer energi gjennom. Når denne energien får flyte fritt, er kroppen i balanse. Dersom en eller flere av meridianene er blokkert, kommer vi i ubalanse. I tillegg skal de ulike meridianbanene reagere på hverandre, indre organer og på plager vi har.

Kinesiologien mener at blokkeringer i meridianbanene oppstår fra fosterstadiet og frem til nåtid. Blokkeringene kan være fysiske, mentale, emosjonelle og "meridiane". Systemet for diagnostisering og behandling er utviklet med bakgrunn i at kinesiologer mener det er en sammenheng mellom visse muskler og dysfunksjon i bestemte organ og kjertler.

Kinesiologer bruker ulike metoder i sin behandling. Dette kan være akupressur, massasje, kosttilskudd, fysiske øvelser og mentale teknikker.

Kinesiologi blir ifølge utøvere benyttet ved blant annet stress, angst, depresjoner, ryggplager og lærevansker. Noen bruker det også for å forsøke å forebygge sykdom, fremme idrettsprestasjoner, eller øke overskudd og mestring av ulike aktiviteter.

Muskeltester

For å slå fast hvilke eventuelle ubalanser og blokkeringer en person kan være plaget av, bruker kinesiologer muskeltesting som verktøy. Kinesiologien undersøker musklenes evne til å opprettholde motstand. Dersom muskelen gir etter, tyder det på ubalanse i kroppens meridiansystem. Muskeltesten skal ifølge kinesiologer fungere som kommunikasjon med nervesystemet på et dypt nivå.

Ifølge Den Norske Kinesiologforening finnes det i dag svært mange retninger innen kinesiologi-basert virksomhet. Felles for disse er at muskelresponsen brukes som en kommunikasjonsform. Derfor kalles det i dag muskelmonitoring, og ikke lenger muskeltesting. Ved hjelp av muskelmonitoring kan kinesiologen sette sammen flere faktorer hos den som behandles, som til sammen gir stress.

Etiske prinsipper

Kinesiolog er ingen beskyttet tittel i Norge. På grunn av de ulike retningene innen kinesiologien, kan du møte utøvere som praktiserer kinesiologi noe ulikt.

Den Norske Kinesiologiforening sine etiske prinsipper for norske kinesiologer fastslår i sine punkter blant annet at:

  • Norske kinesiologer skal ikke gi løfter om lindring eller helbredelse
    • Ikke skal stille diagnoser.
    • Ikke ordinere eller regulere medisin.
    • Ikke skal behandle sykdommer med mindre de har en utdannelse som berettiger til det.
    • Skal informere klienten om at kinesiologi ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling.

Ikke vitenskaplig påvist

Ifølge Nifab er "Teorien om og virkemåten ved energiflyt, meridianer og akupunkturpunkt antagelser som ikke er dokumentert eller vitenskaplig påvist. Samtidig finnes det ifølge NOU holdepunkt for at selve muskeltestingsmetodikken i kinesiologien kan forklares ut fra nevromuskulære virkemåter, der den blir beskrevet som "mulig effektiv".

Nifab viser videre til at det ikke finnes noen Cochrane metaanalyser om forskning på effekt ved kinesiologi. Publiserte studier viser ingen sammenheng mellom muskelrespons og sykdommer som påvirker indre organer.

Liten risiko

Det er få eller ingen rapporterte skader eller farer ved bruk av kinesiologi. Dog er det viktig å huske at enkelte typer kosttilskudd kan gi bivirkninger, eller det kan innvirke på medikamenter du tar. Diskuter bruk av ulike kosttilskudd med legen din. Dette gjelder særlig om du bruker medikamenter.

For de fleste er det liten risiko ved bruk av kinesiologi som komplementær behandlingsmetode. Men, som med alle andre typer alternativ eller komplementær behandling, er det viktig at du ikke avslutter, eller erstatter, tradisjonell medisinsk behandling med kinesiologi og stoler på at kinesiologi alene kan gjøre deg frisk.